Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Reviderad renhållningstaxa 2019

Renhållningstaxan har reviderats och nya avgifter för hantering av hushållsavfall för en-, två- och flerfamiljshus gäller från och med 1 januari 2019.

Kommunfullmäktige beslutade den 12 december om Renhållningstaxa 2019. Tekniska nämnden beslutade den 17 december om kompletterande renhållningsavgifter för bland annat insamling av återvinningsmaterial, containerhämtningar, hyra av kärl och containrar och farligt avfall. De nya avgifterna gäller från och med 1 januari 2019.

Kommunen ansvarar för att samla in, transportera samt återvinna eller föra bort hushållsavfall.

Därför revideras renhållningstaxan

Kommunfullmäktige reviderar renhållningstaxan för att den taxefinansierade avfallsverksamheten ska få en ekonomi i balans. Revideringen innebär en höjning som gjorts i två steg; den första gällde från 2018 och den andra gäller nu från 2019.

Den delen av verksamheten som skapar störst underskott är insamling av avfall från villahushåll. Vilka från början var subventionerade via den skulden renhållningskollektivet hade till abonnenterna.

Tekniska nämnden ändrar övriga renhållningstaxor med avfallsindex A12:1MD, vilket från juni 2017 till juni 2018 gått upp med 3,1 procent. För flerfamiljshus höjs till exempel grundavgiften från 410 kr per år och lägenhet till 423 kr.

Prisexempel på standard abonnemang för villahushåll


Tidigare

Från 2019/1


2 x 370 liter fyrfackskärl

2 746 kr/år

3 021 kr/år


2 x 240 liter tvåfackskärl

2 516 kr/år

2 769 kr/år


Här kan du läs mer om alla nya priser och våra olika abonnemang för villahushåll. För mer information om avgifter för flerfamiljshus kontakta teknisk kundservice.

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-01-02 11.34