Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Frivilliga insatser motverkar ensamhet

Behovet av volontärer ökar ständigt. Deras insatser motverkar ensamhet och är viktiga för samhället. Att engagera sig som volontär ger en känsla av tacksamhet och gemenskap till båda parter.

Ofrivillig ensamhet bidrar till ohälsa

Volontärer är människor som frivilligt engagerar sig för andra. Idag är ofrivillig ensamhet en stor orsak till människors ohälsa¹, något som frivilliga samhälleliga insatser kan hjälpa till att bryta.

Behovet av volontärer växer hela tiden. En av volontärernas främsta uppgifter är att motverka ensamhet och isolering. Det kan bland annat handla om att vara promenadsällskap, hjälpa till vid en aktivitet eller bara sitta ner och prata, säger Margareta Samuelsson, volontärsamordnare i Mölndals stad.

FNs internationella frivilligdag

För att uppmärksamma de frivilligas insatser bjöd Mölndals stad, tillsammans med Göteborgs Räddningsmission, in till en inspirationskväll på FN:s Internationella Volontärdag den 5 december.

Drygt 60 engagerade volontärer, språkvänner, faddrar och trygghetsvärdar kom till Café Möllan för att vara med på firandet. Under kvällen fick de bland annat lyssna till Patrick Gruczkun från Göteborgsregionens kommunalförbund som höll en inspirationsworkshop kring engagemang, kulturkrockar, generationsmöten och gränsdragning.

Vi valde att ägna kvällen åt att prata både om det engagemanget ger och de utmaningar som kan uppstå. Fokus var att låta de närvarande volontärerna dela erfarenheter med varandra för att bli stärkta i sitt engagemang, säger Patrick Gruczkun, utbildningsledare Göteborgsregionen.

Viktigt att känna sig behövd

Under workshopen fick deltagarna bland annat skriva ner varför de engagerar sig frivilligt. Svaren vittnade om de positiva effekter som engagemanget ger och vikten av att känna sig behövd.

De flesta människor behöver ha en meningsfull tillvaro och känna sig sedda. Som volontär möts du av så mycket tacksamhet, gemenskap och glädje vilket kan bidra till ökad livskvalité och samhörighet i vardagen för både mottagaren och för volontären själv, säger Christina von Otter, koordinator för Språkvän i Mölndals stad.

Aktuella uppdrag

I Mölndals stad finns många områden där frivilliga insatser behövs. Läs mer om aktuella frivilliguppdrag i Mölndals stad.

Vill du veta mer?

Välkommen till informationsmöte på Mötesplats Åby den 22 januari kl. 15‑16 så får du veta mer om vad det innebär att vara volontär och språkvän i Mölndals stad.

¹Källa: Kunskapsguiden

Kontakt

Volontär i  Mölndal
031-315 16 33
volontar@molndal.se

Språkvän
Norra Ågatan 32, vån 2
431 36 Mölndal
0733-90 19 24
sprakvan@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-01-21 16.23