Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Hälsoskola stärker nyanlända

2017 startades Hälsoskolan i Mölndal som en möjlighet för nyanlända att lära sig mer om hälsa, fysisk aktivitet och hur sjukvårdssystemet fungerar i Sverige. Genom större kunskap och ökat självförtroende stärks deltagarna.

Många har traumatiska erfarenheter från krig och flykten till Sverige. Och när man är nyanländ i Sverige så är det mycket som är nytt. Inte minst när det kommer till hur sjukvården fungerar, säger Tove Örjansdotter, samordnare för folkhälsa i Mölndals stad. Med Hälsoskolan vill vi dels lära ut hur man kan göra i vardagen för att må bättre, med fokus på mat, sömn och stress. Dels vill vi ge kunskap om vart du kan vända dig om du blir sjuk och behöver hjälp.

Under åtta tillfällen får deltagarna lära sig mer om och diskutera olika teman kring flykt och etablering, psykisk och fysisk hälsa, hur vårdsystemet i Sverige ser ut och hur samhället fungerar. Syftet är att ge kursdeltagaren kunskap och verktyg för att kunna hantera sin egen hälsa, liksom att hjälpa andra.

Och deltagarna verkar vara nöjda.

Det var jättebra information som är viktig att känna till när man är ny i Sverige. Många saker här är annorlunda jämfört med i Syrien. När man är sjuk där så går man alltid till akuten. Det fungerar inte så här, säger Rania. Rania kommer från Qamishli i Syrien och bor numera i Mölndal med sin familj sedan tio månader tillbaka.

- När vår familj gick till akuten väntade vi i fyra timmar men fick ändå inte någon hjälp. Vi blev istället hänvisade till vårdcentralen. Där fick vi hjälp att lista oss. Information om vart man ska vända sig när man är sjuk betyder mycket för mig att veta. Tre personer i min familj mår inte bra och behöver vård. Så information om vart man ska vända sig för att få hjälp i sjukvården är jätteviktigt, säger Souleiman, som kommer från Syrien och bor i Mölndal med sin familj sedan ett år.

- Utbildningen var bra. Särskilt vart man ska vända sig när man mår dåligt, säger Yousef som kommer från Aleppo i Syrien. Yousef bor sedan 10 månader i Mölndal med sin fru och sju barn.

Hälsoskolan arrangeras av Mölndals stad och Arbetsförmedlingen i samverkan med Västra Götalandsregionen, Samordningsförbundet Insjöriket och Folktandvården. Den är en del av folkhälsoarbetet i Mölndals stad. Hälsoskolan är en del i etableringsplanen. Deltagarna rekryteras via Arbetsförmedlingen.

Kursen ges på svenska via tolk och bygger på samtal mellan deltagare och ledare. Det här med att få tid att diskutera olika frågor, tillsammans i gruppen, tyckte deltagarna var bra.

Att kunna diskutera olika frågor sinsemellan var viktigt för att verkligen förstå hur allt fungerar i Sverige, säger Souleiman.

Vid varje tillfälle leds grupperna av olika experter som psykolog, läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska och tandhygienist. Dessa får i sin tur med sig kunskap tillbaka. På så sätt blir det här ett lärande också för dem.

- Allt på kursen var bra och viktigt att veta. Men har man särskilda behov så kan det ändå vara svårt att veta vart man ska vända sig för att verkligen få hjälp. Min fru har metallsplitter i huvudet och kan inte gå. Vi har varit i Sverige i ett år och hon har ännu inte fått den hjälp hon behöver, säger Souleiman.

Kontakt

Tove Örjansdotter
Folkhälsosamordnare
Kultur- och fritidsförvaltningen
0704-61 76 85
tove.orjansdotter@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-01-16 14.38