Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Vi söker stödfamiljer

Mölndals stad söker stödfamiljer till barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Avlastning och miljöombyte

Vårdnadshavare till barn eller ungdomar med funktionsnedsättning kan ibland behöva avlastning och tid för återhämtning. Då kan en stödfamilj vara till stor hjälp. Stödfamiljen ger även möjlighet till miljöombyte för barnet eller ungdomen.

Vad är en stödfamilj?

En stödfamilj tar hand om någon annans barn eller ungdom i sitt eget hem under en begränsad period, vanligtvis en helg i månaden.

Vad krävs för att bli stödfamilj?

Du behöver ingen utbildning för att bli stödfamilj, men du ska vara över 18 år och kunna erbjuda barnet eller ungdomen en trygg och stabil tillvaro.

En stödfamilj kan se ut på flera sätt. Du kan vara ensamstående eller leva i ett parförhållande, med eller utan egna barn för att kunna vara aktuell som stödfamilj.

Ersättning

Mölndals stad följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer om ersättning till stödfamiljer. Ersättningen består av två delar, arvode och omkostnadsersättning.

Vill du bli stödfamilj?

Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att bli stödfamilj åt ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning.

Om du vill bli stödfamilj gör vi först en utredning där vi bland annat begär utdrag om dig ur belastnings- och socialregistret. Därefter får du träffa familjen. Om allt känns rätt för samtliga parter startar vi planering för barnets eller ungdomens vistelse hos dig.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Barbro Olsson
Enhetschef
Korttidsvistelse Mölndals korttidshem, Lejonslättsgatan 34
Familjehem, Stödfamilj
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 27 44, barbro.olsson@molndal.se 

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-01-29 08.39