Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Spännande projekt inom omsorg

Det finns många bra idéer i verksamheterna som handlar om att ge brukare en högre livskvalitet. Flera av dessa idéer kommer att förverkligas under 2019.

Lokala utvecklingsmedel

En gång om året har verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen möjlighet att ansöka om pengar, lokala utvecklingsmedel, till projekt som ska ge brukarna en ökad livskvalitet genom nya arbetssätt och metoder.

För 2019 kom det in 22 ansökningar totalt. Utav dessa godkändes 14 projekt som kommer att starta upp under året.

Med fokus på digitalisering

Även i år har temat varit digitaliseringens möjligheter för brukarna. De utvecklingsprojekt som godkänts är inom verksamheterna äldreboende, boendestöd, daglig verksamhet och korttidsvistelse. Här följer ett par urval.

Touch-knappar för ökad delaktighet

Ett exempel på projekt för att öka självbestämmande och delaktighet kommer ifrån Alebäcksgatans korttidsvistelse. Där kommer barn och ungdomar med funktionsnedsättning att kunna använda sig av så kallade touch-kontakter.

Med dessa touch-kontakter kan ungdomarna själva sköta viss teknik utan att vara beroende av andra. Som till exempel att stänga av eller sätta på musik, byta bild i ett bildspel eller sätta på elvispen när det ska bakas.

VR-glasögon till äldre

Ett annat exempel kommer från Brattåsgårdens äldreboende. Där planeras för att låta de äldre använda sig av VR-glasögon. VR står för virtual reality som betyder datorsimulerad verklighet. Den som bär VR-glasögonen får en känsla av att befinna sig någon annanstans.

Med VR-glasögonen ska de äldre kunna besöka platser digitalt utan att behöva förflytta sig. Det kan röra sig om välkända platser från barndomen eller kanske exotiska länder i andra delar av världen. VR-glasögonen är tänkta att ge de äldre upplevelser som i sin tur kan ge upphov till nya samtalsämnen.

Projekt som startar 2019

Lokala utvecklingsmedel 2019 - Sammanställning och beslutPDF

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-02-11 13.44