Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Invasiva arter i Mölndal

Invasiva arter är främmande arter som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö. Invasiva arter är ett stort problem som kan påverka biologisk mångfald, hälsa och orsaka kostnader både för enskilda och för samhället. Vad du gör som privatperson spelar stor roll.

Fokus på fyra invasiva växtarter

Just nu har Mölndals stad fokus på de invasiva växtarterna Jätteloka, Jättebalsamin, Parkslide och Sjögull.

Vi kommer under 2019 påbörja ett arbete i Mölndals stad med invasiva arter. Anledningen är att invasiva arter räknas som ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden. De kan även orsaka skada på människors och djurs hälsa samt ha negativa effekter på skogs- och jordbruksnäringen, säger Lisa Lund, kommunekolog i Mölndals stad. Det har även kommit ny lagstiftning inom det här området. Därför tycker vi det är en bra tid att hoppa på tåget och jobba tillsammans för att få så bra information som möjligt om dessa arter i Mölndal, för att sedan kunna bekämpa dem rätt.

Så här kan du bidra till att förhindra spridning av invasiva arter i Mölndal

  • Plantera aldrig invasiva arter i din trädgård.
  • Om du upptäcker en invasiv växt i trädgården så ta bort den innan den helt tar över.
  • Tänk på hur du slänger invasiva växter. Du ska inte lägga dem på komposten. Det är istället brännbart som gäller när du ska göra dig av med dessa växter. På återvinningscentralerna i Mölndal slänger du invasiva arter i container nummer 4, brännbart. Absolut inte bland trädgårdsavfallet.
  • Om du sett någon av de invasiva arterna Jätteloka och Jättebalsamin i naturen så kan du rapportera in det på webbplatsen invasivaarter.nu. Parkslide och Sjögull kan du rapportera in via webbformuläret artportalen.se
  • molndal.se hittar du fler tips vad du kan göra om du upptäcker de invasiva växtarterna Jätteloka, Jättebalsamin, Parkslide och Sjögull i naturen eller din trädgård.

Artportalen och invasivaarter.nu är webbplatser för observationer av Sveriges växter, djur och svampar. De utvecklas och drivs av ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet, på uppdrag av Naturvårdsverket.

Mer information

Läs mer på molndal.se om invasiva arter
Naturvårdsverket om invasiva arter
Länsstyrelsen i Västra Götaland om invasiva arter
Rapportera Parkslide och Sjögull (Artportalen)
Rapportera Jätteloka och jättebalsamin (invasivaarter.nu)

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 17 10 vardagar kl 8.30-10.30
031-315 10 00 växel
miljo@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-02-07 15.25