Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Valnämnden förbereder inför EU-valet

I förra veckan sammanträdde valnämnden för att sätta igång förberedelserna inför EU- valet som i år kommer att vara den 26 maj 2019.

Valnämndens sammanträde är startskottet för förberedelserna inför EU-valet och det var flera olika ärenden som avhandlades, bland annat valkansliets utformning och valnämndens budget. Den största delen av valnämndens budget läggs på ersättning till röstmottagare.

Dessutom togs beslut om antalet röstmottagare per distrikt och att inspektioner av vallokalerna ska göras. Vallokalerna ska vara lämpliga och tillgängliga. Valnämndens presidium fick i uppdrag att särskilt inspektera de röstnings- och vallokaler som det inkommit synpunkter på i samband med valet 2018.

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra och underlätta röstandet för alla som röstar i Mölndal och vårt mål är att valet skall gå så enkelt och säkert till som möjligt” säger valnämndens ordförande Anders Karlsson.

Viktiga datum inför EU-valet:

  • 8 maj, Startar förtidsröstningen
  • 26 maj, Valdag, Vallokalerna har öppet 08.00-21.00

Nytt för detta val är att valsedelställen ska skärmas av för att stärka skyddet av valhemligheten.


Du kan läsa valnämndens protokoll och beslut här.
Här kan du läsa om fler nyheter i valet

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-08-15 09.27