Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Dags för kontroll av farliga ämnen i varor

För ett hållbart samhälle är det viktigt att du som konsument känner till vilka ämnen som ingår i de varor du köper. Under våren kommer Mölndals stads miljöinspektörer att kontrollera att reglerna för varor som innehåller farliga ämnen följs. Tillsynen är en del i ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen samordnar.

För att skydda hälsa och miljö är det viktigt att företagen känner till och följer kraven på information om farliga ämnen liksom märkning av behandlade varor. I och med vår medverkan i projektet vill vi öka medvetenheten hos företagen och undersöka hur lagstiftningen följs säger Victor Albrektson, miljöinspektör i Mölndals stad.

Varor som innehåller eller har behandlats med ämnen som ska ta död på oönskade organismer kallas för biocidbehandlade varor. Det kan handla om sportkläder som innehåller antibakteriella ämnen för att motverka dålig lukt eller kylskåp med antibakteriell beläggning invändigt. Det finns särskilda krav i EU-lagstiftningen för sådana varor. Företag som säljer biocidbehandlade varor är skyldiga att kontrollera att de är märkta på rätt sätt och att det tillsatta biocidämnet får användas i den typen av vara. Leverantören ska på en konsuments begäran lämna uppgifter om biocidbehandlingen.

Det finns också ett allmänt informationskrav om särskilt farliga ämnen i alla sorters varor. De ämnen som leverantören är skyldig att informera om finns på EU:s kandidatförteckning, en lista med nästan 200 ämnen. Den som levererar varor som innehåller sådana ämnen ska ge information till mottagarna. Konsumenter har rätt att få information på begäran, inom 45 dagar.

Miljöförvaltningen i Mölndals stad kommer under våren 2019 att undersöka att reglerna följs. Under inspektionerna kommer miljöförvaltningen att kontrollera:

  • Att biocidbehandlade varor endast innehåller biocidämnen som får användas.
  • Att märkningen på biocidbehandlade varor är korrekt.
  • Att företag följer reglerna om information om ämnen på kandidatförteckningen.
  • Kemiskt innehåll i ett antal varor.

De butiker som ska inspekteras kommer att kontaktas av miljöförvaltningen för bokning av tillsynsbesök.

Mer information

Faktablad: Informera dina kunder om farliga ämnen i varor
Tips till konsumenter: Din rätt att få information

Har du några frågor så kontakta gärna

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
Tel: 031-315 17 10 vardagar kl 8.30-10.30 eller 031-315 10 00 (växel)
E-post: miljo@molndal.se

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 17 10 vardagar kl 8.30-10.30
031-315 10 00 växel
miljo@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-02-20 15.16