Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Kommunfullmäktige sammanträdde

I onsdags sammanträdde kommunfullmäktige, flera olika punkter stod på agendan. Kommunfullmäktige antog bland annat en detaljplan för Pedagogen park och valde nya styrelser till stadens bolag.

I onsdags sammanträdde kommunfullmäktige för första gången sen årsskiftet.

Nya styrelser i de kommunala bolagen

Under mötet valdes ledamöter och lekmannarevisorer till de kommunala bolagens styrelser. Mölndals stad har flera helbolag men även delägda tillsammans med andra kommuner. Igår valdes styrelser till bland annat följande bolag: MölnDala Fastighets AB, Mölndal energi AB, Mölndals Parkering AB och Mölndalsbostäder AB.

Stadsdelen Pedagogen park

Under mötet antogs en detaljplan för stadsdelen Pedagogen park. I den nya stadsdelen planeras 1100 nya bostäder men det planeras även för kontor, butiker och förskola.

 

Du kan läsa mer om de olika besluten i protokollet som finns här.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-02-22 12.34