Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Ny tobakslag från 1 juli

Från och med 1 juli i år träder en ny tobakslag i kraft. Den nya lagen omfattar bland annat ett utökat rökförbud, en ny tillståndsplikt och större krav på spårbarhet och säkerhetsmärkning.

Nedan kan du läsa huvuddragen i den lagen, sammanfattad av Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror

Tillståndsplikten införs dels i detaljhandeln vid försäljning till konsument, men även för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln. Tillstånden förenas med ett lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen.

Rökförbud på fler platser

Ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet, där bland annat uteserveringar till restauranger och caféer framöver kommer att omfattas av lagen. Andra platser där rökförbud kommer att råda är utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik, idrottsanläggningar, lekplatser och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.

Utökat förbud mot tobaksprodukter

Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och rökstenar. Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

Spårbarhet och säkerhetsmärkning

Bestämmelserna kommer från EU:s tobaksproduktdirektiv och är ett led i att minska den illegala handeln. Bland övriga förändringar märks minsta storlek för snusförpackningar, förändrad tillsynsorganisation, ändrade straffbestämmelser, samt att lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare införlivas i den nya lagen.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-03-07 09.02