Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Therese ska hjälpa företagen att tänka nytt och skapa praktikplatser

Nyanställda Therese Bergius får en nyckelroll när Mölndals stad satsar på att förbättra stödet till personer som står långt från arbetsmarknaden.

Therese Bergius uppdrag är att vara ute på fältet för att skapa intresse och goda samarbeten med företag och andra arbetsgivare i syfte att ta fram praktikplatser för sökande som står långt från arbetsmarknaden.

– En viktig del i mitt uppdrag är att utgå ifrån det rekryteringsbehov som företagen har men också att komma med nya infallsvinklar som gör att arbetsgivare kan tänka i nya banor, tänka lite bredare. Där finns lösningen många gånger!

Mölndal – en expansiv kommun

Therese Bergius tillträdde i början av mars en helt ny tjänst inom arbetsmarknadsenheten på social- och arbetsmarknadsförvaltningen inom Mölndals stad. Hon ser väldigt positivt på sitt nya uppdrag:

– Jag tror att möjligheterna att lyckas är jättegoda eftersom Mölndal är en expansiv kommun med många företag och mycket på gång.

– Jag kan hjälpa till med att hitta lösningar utifrån befintlig personal och fundera kring hur arbetsgivare kan skapa en tjänst som matchar de sökande. Det kan till exempel vara så att en sökandes kompetens inte är klockren men ändå värd att utveckla och bygga vidare på. Det är jättespännande!

Hur går det till?

– Jag går in med en stor nyfikenhet på det aktuella företaget. På så vis får jag ofta en bra genomgång, där jag bland annat får veta vilken kompetens som redan finns och hur behoven ser ut. Det handlar om att bryta ner företagets behov och se hur man kan anpassa en praktik eller en tjänst utifrån den kompetens som finns att tillgå hos de sökande.

– När vi börjar titta på vad som egentligen är viktigast, är det i slutändan ofta en motiverad och arbetsvillig person som arbetsgivaren är ute efter och resten kan personen lära sig på plats. I många fall kan man komma fram till en bra lösning som blir bra för båda parter även om det kanske inte verkade så från början.

Matchningen är A och O

Varför är matchningen mellan arbetsgivare och sökande så viktig?

– Att matcha så att praktiken stämmer med arbetsgivarens behov och vad den sökande är intresserad av samt med personens planer framåt är grunden för att det ska bli lyckat. Då blir motivationen och prestationen bäst. För arbetsgivaren är det viktigt att personen är motiverad och vill lära sig mer, då vill man som arbetsgivare satsa.

– Till att börja med kommer det till stor del att handla om att bidra till etablering i Sverige, om att ta fram praktikplatser åt nyanlända personer som behöver stöd i att ta ett första steg ut på den svenska arbetsmarknaden.

– När bollen väl är i rullning blir det ofta positivt i slutändan – när den sökande kommer ut på en arbetsplats, får in en fot och får skapa sig en plats hos arbetsgivaren. Men första steget kan vara tufft och svårt. Där har vi på arbetsmarknadsenheten ett viktigt uppdrag i att stötta och underlätta. Ett vinnande koncept är att ha en långsiktig planering och att tillsammans planera och följa upp för personen som är ute på praktik.

Bred erfarenhet av arbetsmarknaden

Själv har Therese en både lång och bred erfarenhet av arbetsmarknaden, något som givetvis kommer att vara till nytta i det nya uppdraget. Efter tjugo år i olika roller inom handel och service vidareutbildade hon sig och därefter drev hon eget företag. Närmast kommer Therese från Arbetsförmedlingen, där hon bland annat jobbade med företagsservice.

– Jag har alltid tyckt om service och jag tycker om att möta människor och skapa nya kontakter. Att vara ute och träffa företagare, vara med på nätverksmöten och befinna mig i forum som kan leda till nya kontakter och samarbeten – det är en viktig drivkraft för mig.

Intresserade arbetsgivare är varmt välkomna att ta kontakt med Therese Bergius via mejl eller telefon för att prata vidare om hur ett samarbete skulle kunna se ut och boka in ett besök.


Kontakt

Therese Bergius
0704-67 70 97
therese.bergius@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-10-28 10.34