Inriktningsbeslut för framtida badanläggning

Mölndals stad tar under våren ett steg till i arbetet med framtida badanläggning. I maj ska kommunstyrelsen fatta ett så kallat inriktningsbeslut för framtida badanläggning.

Mölndals stad utreder frågan om framtida badanläggning, en stor och komplex fråga som redan har tagit några steg framåt, och som nu alltså ser ut att ta ytterligare ett steg mot förverkligande. Det är kommunstyrelsens lokalstrategiska utskott som nu lägger ett skarpt förslag på inriktning och innehåll för framtida badanläggning. Kommunstyrelsen tar ställning till förslaget den 8 maj.

Förslag på innehåll

Mölndals lokalstrategiska utskott rekommenderar kommunstyrelsen att en framtida badanläggning ska innehålla en rad olika funktioner. Det är följande föreslagna funktioner som kommunstyrelsen nu ska ta ställning till:

 • 50- metersbassäng
 • 25-metersbassäng
 • 3 så kallade multibassänger (mindre undervisningsbassänger)
 • Familjebad
 • Mindre avgränsad relax
 • Gym för extern drift
 • Ytor för konferens, förråd, kansli, med mera
 • Café och/eller shop
 • Möjlighet till förberedelse av dyktank ska utredas

- Efter ett bra samarbete med fastighetsavdelningen har vi kommit fram till ett beslut, och vi är glada för att nu kunna gå vidare i planeringen för en kommande badanläggning. Vi vet att vår badanläggning är både omtyckt och välanvänd av mölndalsborna och den är också viktig för både föreningslivet och simundervisningen i skolan, säger lokalstrategiska utskottets ordförande Kajsa Hamnén (M).

Inriktningsbeslutet för framtida badanläggning innebär att Mölndals fastighetsavdelning kan starta arbetet med att ta fram en programhandling. Parallellt ska en förfinad ekonomisk kalkyl göras utifrån inriktningsbeslutet. Kalkylen blir sedan en del av underlaget i ordinarie budgetprocess.

Åby arenastad

Utöver framtida badanläggning föreslår kommunstyrelsens lokalstrategiska utskott även att programhandlingar och kalkyler tas fram för övriga projekt inom Åby arenastad. Det innebär bara att de gett klartecken för att fortsätta utreda projekten. Det är kommunstyrelsen som sedan fattar separata beslut om att faktiskt genomföra respektive projekt.

Processen hittills för badanläggning

 • 2016 – första verksamhetsstudie
 • 2018 – byggentreprenör för badanläggningen upphandlas. Förstudie för Åby arenastad och skisser på olika ambitionsnivåer
 • 2019 – en tillfällig 25-metersbassäng byggs bredvid Åbybadet
 • 2019 – Inriktningsbeslut för framtida badanläggning i kommunstyrelsen i maj.
 • 2019 – Startskott för programhandling

Processen framåt för badanläggning

 • 2019 – Programhandling för framtida badanläggning färdigställs.
  Budgetbeslut i kommunfullmäktige
 • 2019 – höst, systemhandlingar inför projektering
 • 2019t – höst, tillfällig 25-metersbassäng invigs bredvid Åbybadet
 • 2019/2020 – vinter, gamla Åbybadet rivs
 • 2020 – vår, projektering för framtida badanläggning
 • 2020 – sommar, ny detaljplan antas för området
 • 2020 – sommar, första spadtag för framtida badanläggning
 • 2022/2023 – Framtida badanläggning invigs. Tillfällig 25-metersbassäng monteras ner.

Kontakt

Emelie Santinelli
Fastighetschef
Fastighetsavdelningen
emelie.santinelli@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad