Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Dags att söka tillstånd för blomlådor som farthinder

Blomlådor på en gata hjälper till att sänka hastigheten och bidrar till en tryggare trafikmiljö. Vill du och dina grannar ställa ut blomlådor ska ni först ansöka om det. Från i år kan du ansöka med hjälp av vår e-tjänst. Blomlådor får användas som farthinder under perioden 15 april till 15 november.

På gator i bostadsområden där hastigheterna upplevs vara för höga kan du och dina grannar ansöka om att få ställa ut blomlådor som farthinder. Blomlådor får ställas ut mellan 15 april och 15 november, efter godkänd ansökan och efter att grusupptagningen är färdig.

Detta gäller för blomlådor

För att få ställa ut blomlådor i gatan ska majoriteten av de boende på gatan samt alla som har blomlådorna i direkt anslutning till sin fastighets in- och utfart, ge sitt medgivande. Gatan får inte vara trafikerad av buss i linjetrafik och körbanan ska vara minst fem meter bred.

Blomlådorna får, efter godkänd ansökan, vara uställda mellan 15 april och 15 november.

Tillstånd för att använda blomlådor som farthinder gäller för ett år i taget. Har ni haft ett tillstånd året innan ska ni söka om förnyat tillstånd. Alla villkor för att få ställa ut blomlådor som farthinder finns i broschyren Blomlådor som farthinderPDF.

Så ansöker du

Ansökan gör du via e-tjänsten Tillstånd för utställning av blomlådor med hjälp av en e-legitimation. Grannarnas medgivandePDF ska du skicka med som bifogad fil.

Det går också att skicka in pappersblanketten, där grannarnas medgivande görs på sidan 2. Blanketten och mer information om blomlådor som farthinder hittar du på sidan om blomlådor.

Kontakt

Trafikingenjör
Tekniska förvaltningen
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
tekniska@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-04-05 10.51