Lilla Åbybadet har fått bygglov

Då Åbybadets 50 metersbassäng stängdes för drygt ett år sedan, beslutade staden att låta uppföra en temporär simanläggning i direkt anslutning till Åbybadet. Den temporära simmanläggningen kallas för Lilla Åbybadet.

Lilla Åbybadet byggs för att möta grundskolans uppgift att ge simundervisning, och för att möta MASS behov av en fungerande träningsbassäng. Simanläggningen kommer innehålla en 25-metersbassäng samt en mindre undervisningsbassäng med tillhörande omklädningsrum och personalutrymmen.

Nu har den tillfälliga simanläggning fått bygglov och etableringen kommer att starta i maj. Så fort etableringen är klar påbörjas bygget av bassängen.

Kontakt

Stadsledningsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad