Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Kommunfullmäktige sammanträdde

Under onsdagen sammanträdde kommunfullmäktige. På agendan stod 2018 årsredovisning och ansvarsfrihet för nämnderna.

På onsdagens kommunfullmäktige var 2018 års årsredovisning en stor punkt. Kommunstyrelsen tillsammans med stadens ekonomer har arbetat under våren för att lägga fram årsredovisningen för politikerna. I årsredovisningen kan en bland annat läsa om de olika verksamheternas ekonomiska redovisning, stadens finansiella rapporter och förvaltningsberättelser.

En annan punkt på dagordningen var prövningen av de olika nämndernas ansvarsfrihet. I revisionsberättelsen föreslogs att alla nämnder och styrelser skulle beviljas ansvarsfrihet av kommunfullmäktige och det var också vad som skedde.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-08-15 13.35