Evenemangsutredning i kultur- och fritidsnämnden

I början av året fick kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att se över och utreda det totala evenemangsutbudet för Mölndals stad. Nu finns det ett förslag som ska behandlas i kultur- och fritidsnämnden i maj som ett första steg på väg mot kommunstyrelsen.

Kartläggning av evenemang

Kultur- och fritidsförvaltningens utredning presenterar en nivåindelning för evenemang. Nivå ett är så kallade vardagsevenemang, sådant som sker inom ramen för verksamheten som till exempel sagostunder på biblioteken. Nivå två kräver en större insats och vänder sig till fler, men inte alla, Mölndalsbor. Exempel på det är områdesdagar och Lindomeloppet. Nivå tre är stadsövergripande evenemang och nivå fyra nationella evenemang.

- Det vi konstaterar i utredningen är att det finns gott om evenemang i nivå ett och även i nivå två, säger kultur- och fritidschefen Annika Stedner. Men att det saknas stadsövergripande evenemang. Vi har också dålig kapacitet att ta emot stora nationella evenemang som till exempel en större artist på sommarturné.

Stadsfestival och evenemangsorganisation

Utredningen föreslår att Mölndals stad satsar på en ny stadsfestival. För det behövs en evenemangs-organisation i staden med två nya tjänster.

- Utredningen tar ett helhetsgrepp med en kultur- och evenemangsstrategi som vi tidigare har saknat i staden. När de olika evenemangen nu tydliggörs genom en nivåindelning med inriktning för olika målgrupper, blir det också lättare att få en överblick över vad som behövs i både organisation och samarbete mellan olika förvaltningar och bolag för genomförande av de stadsövergripande evenemangen. Det här är ett bra första steg för oss och nu går förslaget vidare till nämnden för beslut innan det skickas till kommunstyrelsen, säger Glenn Grimhage, kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Ärendets gång

På torsdag 16 maj behandlar kultur- och fritidsnämnden evenemangsutredningen. Om kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget kommer utredningen att gå vidare till kommunstyrelsen.

Kontakt

Annika Stedner
Förvaltningschef
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 31
annika.stedner@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-04-23 14.31