Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Ansök om skolskjuts med e-tjänst

Nu är det enklare att ansöka om skolskjuts för elev folkbokförd i Mölndals stad. E-tjänsten är ny för i år.

Rätten till skolskjuts gäller för elever i den kommunala grundskolan, grundsärskolan samt för elever i gymnasiesärskola med offentlig huvudman.

Om du själv valt en annan skola än den som gäller utifrån folkbokföringsadressen för ditt barn så får du i regel själv stå för kostnaderna för skolskjuts. Det gäller också om du och ditt barn flyttar, men barnet går kvar i tidigare skola. Det är bara mellan skolan och hemmet som ditt barn kan få skolskjuts, inte till och från fritidshemmet. Du måste själv ansöka om skolskjuts för ditt barn inför varje nytt läsår. Elever i grundsärskola och i annan särskilt anvisad skolenhet behöver inte ansöka.

Ansök från 15 maj

Inför läsåret 2019/2020 kan du ansöka från 15 maj. Ansökan ska ha inkommit senast 10 juni för att eleven ska få skolskjuts till skolstarten. Ansökningar som kommer in senare hanteras löpande i den ordning de inkommer. Elever som hade busskort föregående läsår kan använda det fram till 15 september.

Frågor om skolskjuts skickas till: skolskjuts@molndal.se

Kontakt

Ann Franzén
Skolskjutshandläggare
Grundskola
Skolförvaltningen
031-315 20 44
skolskjuts@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-05-14 12.45