Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Häradsgatan blir sommargågata

Mölndalsborna har tyckt till och vi testar nytt i stadshusparken! Häradsgatan görs om till en sommargågata och är avstängd för biltrafik mellan 20 maj – 31 augusti. Läs mer om vad som kommer att finnas på gågatan.

Häradsgatan som ligger vid foten av Fässbergs kyrka utgör en barriär som bidrar till att stadshusparkens två delar inte upplevs hänga samman. Detta är Mölndalsborna överens om, visar resultatet av den medborgardialog som genomfördes mellan juni 2017 och juni 2018.

Kan vi ta bort barriären? Mellan 20 maj och 31 augusti testar kommunen att stänga av Häradsgatan för biltrafik, delen mellan Tempelgatan och Knarrhögsgatan. Gatan omvandlas tillfälligt till en sommargågata som är öppen även för cyklister i gångfart. Blomplanteringar, sittplatser, grillar, solsängar, en mindre skateramp och sandlek kommer att finnas på gågatan. Etableringen sker under vecka 21 och vi räknar med att ha allt på plats den 24 maj.

Jag hoppas verkligen att folk gillar den tillfälliga utformningen. När jag ritade sommargågatan försökte jag kombinera flera behov och funktioner för att göra gatan attraktiv för olika personer. Till exempel sittplatser och grillar som ger möjlighet att träffas för att äta och umgås, säger Urban Rickardsson, landskapsarkitekt på tekniska förvaltningen.

Delaktighet – nyckeln till parkens utveckling

Under ett år lyssnade kommunen aktivt på Mölndalsbornas tankar om parkens utveckling. Nya idéer genererades genom samtal, workshopar och praktiska aktiviteter. Resultatet ger vägledning för politiker och tjänstepersoner i det fortsatta arbetet att utveckla parken, på kort- och långsikt.

Stadshusparken ska bli en stadspark där olika funktioner och platser vävs samman till en attraktiv helhet som fungerar året runt, till vardags, till fest och för utflykt. Nyckelorden för utvecklingen är samlande, omväxlande, aktiv och rofylld. Mölndalsborna tycker också att många nuvarande värden bör bevaras eller stärkas; till exempel grönska, öppna ytor, lek och platser att umgås.

Gatan öppnar igen till hösten

Från 1 september är tanken att öppna upp gatan igen för biltrafik. Om det blir en sommargågata även under 2020 får utvärderingen visa.

Vi testar att ha en sommargågata där i år. Hur det blir nästa år kan jag inte säga innan vi har utvärderat satsningen. Under medborgardialogen lyfte flera personer upp just det att Häradsgatan upplevs som ett hinder så jag hoppas folk uppskattar nyheten och hör av sig med feedback, säger Kenth Berntsson, projektledare på tekniska förvaltningen.

Läs mer om parkens utveckling

molndal.se/molndallyssnar finns mer information medborgardialogen för utvecklingen av stadshusparken. Där kan du läsa om de kortsiktiga åtgärderna som Mölndals stad har gjort hittills för att förbättra parken.

Kontakt

Kenth Berntsson
Projektledare
Tekniska förvaltningen
031-315 15 31
kenth.berntsson@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-06-26 14.17