Upprustning av Brattåsparken

De kommande två åren planerar Mölndals stad att rusta upp Brattåsparken i Kållered. Nu kan du komma med synpunkter på de föreslagna åtgärderna.

Området väster om Brattåsskolan ska bli en stadsdelspark som ska skapa utrymme för livlig lek och avkoppling. Bland annat planerar Mölndals stad att bygga nya gångvägar, plantera nya träd och en formträdgård med en rospergola.

Det här planerar vi

  • En formträdgård med planteringar, rospergola och sittplatser som ska stimulera sinnena
  • Vi rensar bäcken och den får en tydligare bäckfåra
  • Rhododendron och azaleor runt och norr om dammen
  • En lekskog i den norra delen
  • Slänten och gräsytan upp mot Brattåsskolan blir utjämnade och vi planterar ängsväxter som gynnar fjärilar

Ladda ner och ta del av hela gestaltningsförslaget för BrattåsparkenPDF.

Välkommen med synpunkter

Inför att upprustningsarbetet börjar är du välkommen med synpunkter eller inspel till förslaget.

Skicka dina förslag till landskapsarkitekt
Urban Rickardsson
urban.rickardsson@molndal.se
helst senast 31 maj.

En plats med historia

Våmmedal Västergård ligger mitt i den planerade parken. Bostadshuset och ladugården blev flyttade till platsen vid laga skiftet 1859-61. De historiska byggnaderna blir ett intressant inslag i parkmiljön. I upprustningen av parken ser Mölndals stad det som viktigt att respektera platsen historia och lyfta upp det gröna som bärare av ett kulturarv.

Kontakt

Urban Rickardsson
Landskapsarkitekt
031-315 10 00
urban.rickardsson@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad