Vinnare av miljöpriset 2019

Vinnare av Mölndals stads miljöpris 2019 är nu utsedd. I år går miljöpriset till Bea Hultfeldt, som tack för hennes engagemang och arbete med Facebook-gruppen Reko-ring Mölndal. Miljöpriset kommer att delas ut under nationaldagsfirandet i Mölndals stadspark 6 juni.

Det var totalt tolv kandidater som nominerades: Tekniska förvaltningen, Agneta Caspersen, Hallenskolan, Dughult of Sweden, Lars Brandin, Tomteland & Trollskoog i Livered, Toltorps förskola, Denice Olsson, miljögruppen på Skånhällaskolan, Bo von Bahr, Rolf Alfredsson, Åsa Degeman, Essity Hygiene and Health AB, Bea Hultfeldt, Rekoring-Mölndal, Astra Zeneca och Möbelgatan och Handtagets dagliga verksamheter.

Miljönämndens motivering

Ur miljönämndens motivering: ”Bea Hultfeldts administrativa roll och engagemang kring Facebook-gruppen Reko-ring Mölndal underlättar mötet mellan producent och konsument. Varannan onsdag träffas gruppens medlemmar vid Forsåkersområdet för en utlämning av olika varor. Denna idé ger Mölndalsbor möjligheten att enkelt handla närproducerad mat och därmed gynna producenter i närområdet. Över 3000 medlemmar har redan insett vilken nytta detta leder till; bland annat en minskad mattransport och en stadsodling som gynnas. Att använda digital teknik för att stärka det lokala samhället känns helt rätt i tiden och därför är Bea Hultfeldt vinnare av miljöpriset år 2019”.

Om Facebookgruppen Reko-ring i Mölndal

REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett sätt att handla lokalproducerad mat helt utan mellanhänder. Konsumenter och producenter på en ort går samman och startar en REKO-ring, där råvaror och produkter säljs direkt från producent till konsument. Vill du veta mer om, eller bli medlem i, Facebookgruppen Reko-ring Mölndal så kan du göra det på https://www.facebook.com/groups/RekoMolndal/ . För att bli medlem i gruppen krävs att du har ett Facebook-konto.

Mölndals stads miljöpris

Mölndals stads miljöpris är ett hederspris som årligen delas ut som en uppmuntran till pristagare som aktivt verkat för att förbättra miljön i Mölndal. Insatserna kan handla om idéer, system, produkter eller förtjänstfullt arbete i största allmänhet. Såväl enskilda personer, företag, organisationer eller föreningar kan nomineras. Det är miljönämnden som beslutar vilka som blir årets miljöprismottagare.
molndal.se/miljopris kan du läsa mer om miljöpriset liksom vilka som vunnit tidigare år.

Kontakt

Kajsa Johnsson
Nämndsekreterare
Miljöförvaltningen
031-315 17 07
miljo@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-08-15 12.02