Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Forskare vill intervjua Mölndalsföräldrar vars barn bor i familjehem eller på institution

För barn som bor i familjehem eller på institution är de biologiska föräldrarna fortfarande viktiga. Ett nytt forskningsprojekt ska ge mer kunskap om vilket stöd dessa föräldrar behöver. Mölndals stad deltar i projektet och den 23 maj kommer forskare hit för att träffa dig som är förälder med erfarenhet på området.

– Att få sitt barn omhändertaget av sociala myndigheter är otroligt svårt för en förälder och många upplever det som ett misslyckande.

Det säger Olivia Broström som är socionom och metodhandledare på familjehemsenheten i Mölndals stad. Tidigare forskning visar att barn som omhändertagits av sociala myndigheter och placerats i familjehem eller på institution, tänker mycket på sina biologiska föräldrar. Dessa är fortfarande viktiga för barnet, även om man träffas sällan.

Gynnar även barnen

Olivia Broström leder den grupp av medarbetare från olika delar av Mölndals stads socialtjänst som bidrar i det nya forskningsprojektet ”Förälder på avstånd”. Inom ramen för projektet, som pågår i tre år, ska forskare titta närmre på stödet till föräldrar vars barn bor i familjehem eller på institution.

Syftet med det nya projektet är att ta reda på mer om hur de biologiska föräldrarna upplever situationen, vilket stöd de får och på vilket sätt kommunerna bättre kan stötta dem – något som alltså även gynnar barnen.

Oslo inspirerade

Irène Jansson, verksamhetschef inom socialtjänsten i Mölndals stad, berättar att det var under en studieresa till Oslo för fyra år sedan som allt började:

– Alla kommuner som var med på studieresan blev inspirerade av att se hur socialtjänsten kan arbeta på ett bättre sätt med föräldrar som inte har sina barn hos sig i vardagen.

Efter besöket i Oslo har flera arbeten och projekt startats i Göteborgsregionen (GR), däribland ett som handlar om familjehem och deras nätverk. Och nu görs alltså denna satsning på att ta fram mer kunskap om de biologiska föräldrarnas situation.

– Från Mölndals stads sida är vi väldigt glada över att få vara med och utveckla detta tillsammans med andra kommuner. Mölndal ligger i framkant när det gäller barnavård och vi har varit aktiva i olika projekt och samarbeten under många år. Vi är måna om att utveckla och förbättra barnavården här i Mölndal, men vi nöjer oss inte med det utan vi vill även vara med och utveckla kunskap och arbetssätt på ett nationellt plan. Därför är vi med i olika projekt som ska spridas i Sverige, säger Irène Jansson.

Forskarna kommer till Mölndal

Torsdagen den 23 maj kl 17.00-19.00 kommer forskarna som ansvarar för projektet hit till Mölndal för att träffa föräldrar som befinner sig i denna situation just nu eller som har tidigare erfarenhet.

– Vi hoppas att berörda föräldrar tar vara på denna möjlighet att bidra med sina egna tankar och idéer om vad vi som socialtjänst kan göra annorlunda. Dessa föräldrars egna röster är viktiga och vi vill ha med dem på tåget, säger Olivia Broström.

NÄR Kl 17.00-19.00
PLATS Knarrhögsgatan 14 i Mölndal
KONTAKTPERSON Anna Melk, forskare vid FoU i Väst, Göteborgsregionen: 0739-97 53 44

Mer om projektet

Forskningsprojektet "Förälder på avstånd" drivs av Göteborgsregionen FoU i Väst i samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet och FoUrum för social välfärd, Region Jönköpings län. Mer information finns på projektets hemsida.

Kontakt

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Södra Ågatan 4 A-B
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 85 82 fax
socialarbetsmarknad@molndal.se

Receptionens ordinarie öppettider
måndag 08.00-16.00
tisdag     08.00-16.00
onsdag   08.00-16.00
torsdag  08.00-17.30
fredag    08.00-14.30

Du kan alltid ringa till social- och arbetsmarknadsförvaltningen 30 minuter efter att receptionen har stängt.

Akuta situationer (utanför öppettiderna)
Om du själv eller någon annan är i akut behov av hjälp med något inom socialtjänstens ansvarsområde utanför kontorstid, kan du kontakta socialjouren.
031-365 87 00

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-05-22 12.45