Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Biologiska mångfaldens dag 22 maj - Så jobbar Mölndals stad för biologisk mångfald

Bin, humlor och andra insekter är viktiga för livet. Utan dem så skulle en stor del av den mat vi äter inte finnas. Mölndals stad arbetar aktivt med de offentliga platserna för att gynna bin, fjärilar och andra insekter.

Den biologiska mångfalden är viktig för allt liv på jorden. När det gäller kommunens allmänna mark, offentlig plats, som parker och runt gator så gör tekniska förvaltningen en del för att underlätta för våra viktiga insekter.

Den 22 maj 2019 är det Biologiska mångfaldens dag. Hur Mölndals stad arbetar med gröna ytor och växter kan du läsa mer om i GrönplanenPDF för Mölndal.

Vi skapar ängsmarker

På platser där det är torrt och soligt försöker vi anlägga ängsmark. Det gör vi genom att låta gräset växa och sedan slå det en gång mitt i sommaren och ta bort det slagna / klippta gräset. Det är en metod som tar tid men är det sätt som ängsmarker utvecklats tidigare. Det här gör vi på gräsytor som inte används för vistelse idag.

Vid anläggningsarbeten ser vi om det passar att anlägga ängsmark genom att byta jord och så ängsfrön.

Under 2019 finns det ca 36 000 m² äng i kommunen.

Kulparken och Kikås

På Ågatan, bredvid avloppspumpstationen, har vi 2018 anlagt en park som heter Kulparken. Ängsblommor är sådda och det finns planer på att anlägga en fjärilsrabatt samt sandbädd för solitärbins bobyggande.

I Kikås byggs 2019 Sveriges största insektshotell. Den gamla tippen har även omvandlats till naturområde med ängsmarker och sandbäddar som ska främja den biologiska mångfalden.

Bikupor på prov

Under 2019 testar tekniska förvaltningen tillsammans med Mölndals biodlarförening att ha bikupor i några parker. Det är två bikupor i Eklanda och en i Kulparken på Ågatan. Meningen med testet är att se om det fungerar att ha bikupor i parker till skillnad mot om dem står på privat mark.

Död ved

När vi röjer och sköter om naturmark lämnar vi död ved på marken, det blir faunadepåer som fungerar som föda och boplats för många insekter.

Plantering av blommor och träd

När vi planterar blommor på våren och inför sommaren väljer vi sorter som ger pollen och som vi vet gillas av bin och fjärilar. När vi planerar planteringar tar vi hänsyn till blomningstiden och väljer blommor med olika blomningstid. Så det ska vara blomning så lång tid som möjligt. Vi har även lökväxter som blommar tidigt på våren

När staden planterat träd väljer vi så långt det går blommande trädsorter som ger pollen och frukt. På torgytor behöver vi dock ta hänsyn till att det inte ska bli kladd på marken men försöker i alla fall välja blommande träd.

Biologiska mångfaldens dag

2002 utsåg FN den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 15 80 kundservice
tekniska@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-08-06 13.07