MK Pionjär och träningsbana för barn- och ungdomsmotorcross

MK Pionjär har anmält att de vill starta en träningsbana för barn- och ungdomsmotorcross i Rabbackarna, Rävekärr.

Närboende och olika organisationer har fått möjlighet att ha synpunkter på MK Pionjärs intresseanmälan. Synpunkterna som inkommit har främst handlat om buller och påverkan på friluftslivet.

Nu har MK Pionjär beslutat att träningsbanan endast ska ha eldrivna motorcyklar i sin verksamhet. Något som också kommer att minimera risken för buller. 

Miljöförvaltningen handlägger nu därför intresseanmälan utifrån att MK Pionjär enbart kommer att ha elcyklar i sin verksamhet. Vissa saker måste MK Pionjär ändå utreda vidare, till exempel eventuell påverkan på groddjur. Ärendet kommer att diskuteras vidare i miljönämnden tidigast under hösten 2019.

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 17 10 vardagar kl 8.30-10.30
031-315 10 00 växel
miljo@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-06-26 14.28