Förslag till budget 2020

Tisdagen den 21 maj tog budgetberedningen beslut om Grönblå samverkans budget för 2020. Budgetförslaget fördelar skatteintäkter mellan stadens olika verksamheter med hänsyn taget till nuläge, presenterade behov, konjunktur och prognoser.

Budgetförslaget resulterar i ett driftsresultat (exklusive markförsäljningar med mera) på 61,6 miljoner kronor.

Skola och förskola tillförs 65 miljoner kronor i kompensationer för löner, löneglidningar, prishöjningar, lokalanpassningar, ett ökat antal elever och barn med mera. Ytterligare 16 miljoner kronor tillförs för att säkerställa bemanningen i syfte att minska barn– och elevgruppernas storlek. Det totala tillskottet till skolnämnden föreslås bli drygt 80 miljoner kronor, vilket motsvarar 6 procent.

Inom vård– och omsorg tillförs 40 miljoner kronor. Generella besparingskrav uppgår till 9 miljoner kronor och neddragningar på icke kärnverksamheter till 11 miljoner kronor. 

Förslaget innebär även att kommunalskatten höjs med 25 öre till 20,51 kronor.

Slutgiltigt beslut i november

Budgetförslaget går nu vidare för beslut i kommunstyrelsen den 5 juni och kommunfullmäktige den 19 juni. Kommunfullmäktige i november tar slutgiltigt budgetbeslut för år 2020.

Kontakt

Kristian Vramsten (M)
Kommunalråd
Kommunstyrelsen ordförande
031-315 10 03
kristian.vramsten@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-05-23 09.07