Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Intagningsstopp ASIH 1 juni

Vård- och omsorgsnämnden beslutade igår att införa intagningsstopp för Avancerad Sjukvård i Hemmet, ASIH. Intagningsstoppet börjar gälla från 1 juni i år.

Bakgrund till beslut

Hur vården av svårt sjuka patienter bedrivs och organiseras ser olika ut i kommunerna inom Västra Götalandsregionen. Det gör att även kostnader och fördelning av resurser skiljer sig åt.

När Västra hälso- och sjukvårdsnämnden och vård- och omsorgsnämnden inte lyckades nå en överenskommelse kring finansieringen av verksamheten för ASIH i Mölndals stad beslutade vård- och omsorgsnämnden att införa ett intagningsstopp.

Inga nya patienter

Intagningsstoppet innebär att ASIH-teamet i Mölndals stad inte kommer att ta emot några nya patienter efter 1 juni i år. De patienter som redan är inskrivna i ASIH påverkas inte av beslutet utan kommer att få fortsatt vård i hemmet.

Behov av vård efter 1 juni

Nya patienter, som tidigare hade blivit inskrivna i ASIH, kommer att kunna få vård i hemmet även efter 1 juni.

Under förutsättning att ordinarie läkare på vårdcentralen tar det medicinska ansvaret för vården, och patienten är inskriven i hemsjukvården, kan patienterna få vårdande insatser i hemmet.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-05-24 13.08