Vinnare av jämställdhetspriset!

För andra gången delas ett jämställdhetspris ut av Mölndals stad. Det är ett pris för att lyfta, uppmärksamma och belöna framgångsrikt jämställdhetsarbete i Mölndal.

Årets vinnare inspirerar andra och visar att jämställdhet inte är en kvinnofråga utan en utmaning för hela samhället. De bedriver ett arbete som gör skillnad för ökad jämställdhet och det tycker vi är viktigt.

Olle Katz och hans volontärkollegor

Vinnare av Mölndals stad Jämställdhetspris är Olle Katz och hans volontärkollegor som håller i samtalsgrupper. Samtalsgrupperna använder en beprövad arbetsform i nytt sammanhang skapar en arena för samtal kopplat till dagens aktuella jämställdhetsfrågor. Samtalsgruppen blir en trygg plats för ett ömsesidigt utbyte och lärande. Kunniga ledare ger utrymme för reflektion och bidrar med kunskap. Initiativet visar att jämställdhet inte är en fråga för enbart kvinnor, samtidigt som samtal och möten lyfts fram som viktiga verktyg i arbetet.

Ett internt hedersomnämnande går till Balltorps fritidsgård

De arbetar medvetet för att skapa en trygg mötesplats och ett klimat på fritidsgården där både tjejer och killar(och alla andra) känner sig välkomna. Fritidsgården har en medveten metodik i hur de tar sig an frågorna och tar tillvara ungdomarnas engagemang. Ungdomarnas kunskap och förståelse ökar genom diskussioner och reflektioner utifrån olika perspektiv i ett vardagsnära sammanhang. Därför tilldelas de det interna hedersomnämnandet.

Utdelning av priset sker under nationaldagsfirandet i stadshusparken.

Du kan läsa mer om jämställdhetspriset här.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-06-05 08.59