Kommunfullmäktige antog budgeten för 2020

I onsdags sammanträdde kommunfullmäktige då antogs 2020 års budget. Budgeten fokuserar på kärnverksamheten som skolan, förskolan och vård och omsorg. Detta finansieras bland annat av en skattehöjning på 25 öre.

Under onsdagen sammanträdde kommunfullmäktige och då antogs 2020 års budget. Budgeten fokuserar på kärnverksamheten och ger främst pengar till skolan, förskolan och vård och omsorg.

Såhär fungerar Mölndals stads budgetprocess: I juni beslutar kommunfullmäktige om ett så
kallat utgiftstak för varje nämnd. En övergripande summa fördelas per nämnd. Nämnden fördelar därefter pengarna på respektive verksamhet. Sista steget är att kommunfullmäktige i november fastställer nämndernas fördelning.

Kommunfullmäktiges beslutade att fördela totalt 3 823,8 mnkr som utgiftstak för nämnderna.

Nämndernas utgiftstak för 2020 :
Byggnadsnämnden 13,8 mnkr
Kommunfullmäktige och övriga nämnder 13,1 mnkr
Kommunstyrelsen 192,6 mnkr
Kultur- och fritidsnämnden 162,5 mnkr
Miljönämnden 12,7 mnkr
Servicenämnden 5,6 mnkr
Skolnämnden 1495,4 mnkr
Social- och arbetsmarknadsnämnden 343,0 mnkr
Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 165,6 mnkr
Utbildningsnämnden 338,2 mnkr
Vård- och omsorgsnämnden 1 081,3 mnkr
Totalt 3 823,8 mnkr

Skattehöjning

För att finansiera budgeten har kommunfullmäktige beslutat att höja kommunalskatten med 25 öre.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-10-30 08.40