Samtalsstöd på Öppna förskolan

Från och med september erbjuder stadens Öppna förskolor stödsamtal till nyanlända vårdnadshavare inför förskolestarten.

Syftet med den nya verksamheten på stadens Öppna förskolor är att erbjuda nyanlända vårdnadshavare samtal och uppmuntra till att de tillsammans med barnen deltar i Öppna förskolans aktiviteter. Projektet vill förmedla en god uppfattning om förskolans verksamhet och därigenom skapa trygghet och förtroende för svensk förskola och skola.

Bakgrunden är att förskolechefer i Mölndals stad och Språkcentrum sett ett behov av att stödja nyanlända barn och föräldrar i kontakten med förskolan. I april 2019 bildade därför Språkcentrum en arbetsgrupp tillsammans med Jennie Fidler representant från Social- och arbetsmarknadsförvaltningen och chefen för Öppna förskolan Ylva Engvall.

Gruppen såg möjlighet att söka bidrag från Länsstyrelsen för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter för att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk och stödja språkinlärning. Mölndal beviljades medel som räcker till en projektperiod till och med december 2020.

För mer information kontakta Språkcentrum eller någon av stadens Öppna förskolor.

Kontakt

Tanja Božić
Chef Språkcentrum Mölndal
Nämndemansgatan 3, 4 tr
431 33 Mölndal
031-315 20 47
tanja.bozic@molndal.se

Text

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-06-18 12.43