Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Samråd om förslag till ny avfallsplan

Hur förblir avfallshanteringen effektiv och hållbar i en tillväxtregion? Göteborgsregionens tretton kommuner har arbetat fram ett förslag till en ny gemensam regional avfallsplan för perioden 2021 - 2030. Förslaget ställs nu ut och allmänheten och andra intresserade kan komma med synpunkter senast 31 oktober.

Mölndals stad ställer ut förslaget till ny avfallsplan som tagits fram i samarbete med övriga kommuner i Göteborgsregionen. Avfallsplanen är lagstadgad (miljöbalken kap 15 § 41, nya föreskrifter NFS 2017:2) och beskriver mål och åtgärder för hur avfall ska tas om hand och förebyggas samt mål och åtgärder för nedskräpning.

Avfallsplanen omfattar såväl hushållsavfall som det avfall som uppkommer i kommunens egna verksamheter och sträcker sig till år 2030. Kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar om planen.

Synpunkter

Allmänheten och andra intresserade är välkomna att ta del av förslaget och komma med synpunkter. Synpunkterna kan lämnas via e-post till tekniska@molndal.se eller brev till Tekniska förvaltningen, Mölndals stad 431 82 Mölndal. Märk e-postmeddelandet eller kuvertet med Synpunkt Avfallsplan.

Synpunkter ska vara tekniska förvaltningen tillhanda senast den 31 oktober 2019. Ett fysiskt exemplar av avfallsplanen finns att läsa i stadshushallen på Göteborgsvägen 11-17 (huvudentré).

Kontakt

Pierre Bolvede
Avdelningschef Avfall och återvinning
Tekniska förvaltningen
031-315 14 74
pierre.bolvede@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-06-26 10.13