Nya bygglovsregler för altanbygge från 1 juli

Den 1 juli ändras plan- och bygglagen och det blir möjligt att bygga vissa altaner utan bygglov. Det finns dock en del att tänka på.

Det nya undantaget som gäller från den 1 juli 2019 betyder att det inte behövs bygglov eller bygganmälan om altanen hör till ett en- eller tvåbostadshus och om den uppfyller vissa krav.

Tänk på avstånden

Bygglov behövs inte om altanen:

  • ligger i direkt anslutning till och max 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus.
  • är max 1,8 meter hög räknat från marken intill altanen.
  • inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om inte grannen godkänner.
  • inte byggs i ett område eller i anslutning till en byggnad som är särskilt kulturhistoriskt värdefull.

Du kan läsa mer på Boverket.

Här gäller inte nya reglerna

De nya reglerna för altaner gäller inte om huset ligger i ett kulturhistoriskt värdefullt område. Det finns mer beskrivet om sådana områden i Mölndals stads kulturmiljöprogramPDF. Är du osäker på om ditt hus ligger i ett kulturhistoriskt värdefullt område, hör av dig till Stadsbyggnadsförvaltningen.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Knarrhögsgatan 5
431 82 Mölndal
031-315 14 00
031-315 13 80 enklare byggfrågor
stadsbyggnad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-07-02 08.38