Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Angående oljeutsläpp i Lindomeån

Ett oljeutsläpp har observerats i Lindomeån. Problemet rapporterades in till miljöförvaltningen 27 juni. Räddningstjänsten lade inledningsvis ut länsor i Lindomeån för att begränsa vidare spridning. Oljan kommer troligtvis från en gammal fabrik i området. 

Oljeabsorberande material som lagts ut av Räddningstjänsten

Oljeabsorberande material som lagts ut av Räddningstjänsten.

Miljöförvaltningen har kontaktat fastighetsägaren till den gamla fabriken. Fastighetsägaren har regelbundet låtit slamsuga olja i Lindomeån samt i ledning på fabriksområdet. För att förhindra att oljan sprids från fabriken ut till ån har fastighetsägaren vidtagit ytterligare åtgärder.

I dagsläget är det fortfarande oklart vad som orsakat oljeutsläppet. Utredning pågår.

Har du några frågor så är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Länsa som Räddningstjänsten lagt ut för att stoppa spridning av olja.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-08-15 08.26