Dags för miljöförvaltningens strandskyddstillsyn!

Miljöförvaltningen kommer att under vecka 37 besöka områden kring Västra Ingsjön för att kontrollera anläggningar i strandnära miljöer.

Vi letar exempelvis efter bryggor, bastubyggnader eller sjöbodar som byggts utan tillåtelse och som hindrar friluftsliv eller riskerar att påverka växt- och djurliv.

Strandskydd råder vid alla sjöar och vattendrag. Skyddet handlar både om att allmänheten ska kunna vistas vid vatten och att känslig natur ska bevaras. Det är ganska vanligt att de som har hus eller mark inom strandskydd inte har kunskap om att det är byggförbud inom skyddat område. Ska något byggas måste man ha en dispens från tillsynsmyndigheten.

Kommunen deltar i en regional tillsynsinsats inom strandskyddade områden. Det är flera kommuner i Västra Götalands och Hallands län där strandskyddet kommer att kontrolleras i områden som är viktiga för friluftslivet och växt- och djurlivet. Kontrollerna kommer att ske under 1 juni- 31 oktober 2019. I Mölndals kommun kommer kontrollen att ske under vecka 37.

Kontakt

Lisa Lund
Kommunekolog
Miljöförvaltningen
031-315 17 31
miljo@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-06-24 17.25