Undersökning av gamla deponier vid Krokslättsvallen

Med hjälp av bidrag från Länsstyrelsen kommer Mölndals stad inom kort att genomföra miljötekniska markundersökningar vid Krokslättsvallen samt området norr om Krokslättsskolan (Fastighet Krokslätt 1:181).

Staden vill undersöka om två gamla deponier i området släpper ut några föroreningar till omgivningen. Avfallet kommer bland annat från den textilindustri som tidigare bedrevs vid Krokslätts fabriker.

Undersökningarna startar snart

Arbetet sätter preliminärt igång under vecka 37 och kommer förmodligen pågå någon dag upp till max en vecka.

Undersökningarna bedrivs främst i skogsområdena. Eftersom det är svår terräng där kommer de maskiner som används, så som borrbandvagnar eller grävmaskiner, delvis behöva ta sig fram i området runt omkring Krokslättsvallen samt eventuellt vägen över skolgården. Arbetet utförs dagtid.

Resultatet av markundersökningarna publiceras på molndal.se när de är klara.

Kontakt

Gustav Magnusson
Exploateringsingenjör
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 51
gustav.magnusson@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-06-24 17.24