Dags för medborgar­undersökning

I början av september skickar Statistiska Centralbyrån (SCB) ut en medborgarundersökning till 1200 Mölndalsbor. Undersökningen ger möjlighet att tycka till om den kommunala servicen och hur det är att bo och leva i Mölndal.

Om du är en av dem som får enkäten betyder det mycket för oss om du tar dig tid att svara. Vår ambition är att ständigt förbättra vår service till Mölndalsborna och vi arbetar för bästa möjliga Mölndal. Varje dag. Medborgarundersökningen ger oss ett viktigt underlag för att utveckla våra verksamheter.

Vad är en medborgarundersökning?

SCB:s medborgarundersökning är nationell och genomförs i år i 135 kommuner runtom i landet. Medborgarundersökningen ger medborgarna en möjlighet att tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Frågorna är indelade i tre huvudområden:

  1. Kommunen som plats att leva och bo
  2. Kommunens verksamheter
  3. Inflytande på kommunala beslut och verksamheter

Vilka Mölndalsbor har chansen att delta?

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval, som dras från befolkningsregistret. Urvalet tas från åldersspannet 18 till 84 år. I Mölndal är det 1200 personer som får enkäten hemskickad.

Om du inte är en av dem som får enkäten är du varmt välkommen att lämna dina synpunkter via webben, på molndal.se/synpunkter.

När kommer resultatet?

Resultatet av undersökningen är klart och sammanställt i december.

Resultatet från medborgarundersökningen som genomfördes 2017

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-08-28 16.56