Hur väl fungerar funktionsstödet?

I september startar den årliga nationella brukarundersökningen inom området funktionsstöd.

Varför gör vi en brukarundersökning?

Syftet med undersökningen är att få veta mer om hur brukarna upplever stödet de får och hur de trivs. Frågorna handlar om självbestämmande, trygghet, bemötande och trivsel.

Bästa möjliga stöd

Det är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som har tagit fram materialet för brukarundersökning funktionshinderområdet 2019. Alla intresserade kommuner och privata utförare kan vara med och använda sig av samma material.

Grunden för vår verksamhet är att ge bästa möjliga stöd till våra brukare. Genom att ta reda på vad brukarna tycker, tänker och känner om sitt stöd har vi större möjlighet att utforma våra insatser på bästa sätt, säger Göran Hjertstrand och Peter Almgren, områdeschefer för Socialpsykiatri respektive Bostäder LSS inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Så här går det till

Brukarna svarar på frågor med hjälp av ett webbverktyg som heter Pict-O-Stat. Det finns både bildstöd och ljudstöd till frågorna. Svaren kan lämnas via dator, surfplatta eller på papper. Detta arbetssätt prövades för första gången förra året.

Frågeassistenter ger stöd

Den som vill kan få stöd från en frågeassistent som kan hjälpa till att använda enkätverktyget och förklara ord och bilder. Frågeassistenterna är personer som till vardags jobbar som stödpedagoger och stödassistenter inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Vad händer med resultatet?

Resultaten från samtliga kommuner som deltar sammanställs av SKL i slutet av december. Då kan varje kommun analysera och jämföra sina resultat med varandra. Därefter bryts resultatet i Mölndals stad ner till handlingsplaner för respektive verksamhet som deltagit i undersökningen.

Enkäten ger oss värdefull information och är en viktig signal till våra brukare att vi behöver deras åsikter för att bli bättre. När analysen är klar startar dialogen med brukarna för att åstadkomma ett förbättrat stöd, säger Charlotta Callmander, områdeschef för korttidsverksamheter, personligt stöd och daglig verksamhet inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Utvärderingen av brukarundersökningen i Mölndals stad presenteras här på molndal.se i januari-februari nästa år.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-08-29 08.52