Mölndals stad och stadsdirektören går skilda vägar

Mölndals stad och stadsdirektören Håkan Ahlström går skilda vägar. Det beslutet tog den politiska ledningen under fredagen.

Kommunstyrelsens ordförande Kristian Vramsten menar att man vill se ett nytt ledarskap med en ny stadsdirektör.
– Vi har all respekt för det förtjänstfulla arbete som Håkan har gjort för Mölndal. Nu blickar vi framåt och en bred politisk majoritet vill nu inleda en strategisk kursändring som vi ser bäst tillgodoses genom en ny stadsdirektör.  

Håkan Ahlström har varit stadsdirektör i Mölndals stad sedan 2012. Tillförordnad stadsdirektör kommer att utses. Håkan Ahlström entledigas från och med den 30 augusti.


Kontakt

Kristian Vramsten
Kommunstyrelsens ordförande (M)
0707 - 69 08 11
kristian.vramsten@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-08-30 14.03