Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

ASIH avvecklas

Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, ska avvecklas. Beslutet togs av vård- och omsorgsnämnden den 29 augusti.

Bakgrund till beslutet

Vården av svårt sjuka patienter bedrivs och organiseras olika i kommunerna inom Västra Götalandsregionen. Även kostnader och fördelning av resurser skiljer sig åt.

När Västra hälso- och sjukvårdsnämnden och vård- och omsorgsnämnden inte lyckades nå en överenskommelse kring finansieringen av verksamheten för ASIH i Mölndals stad beslutade vård- och omsorgsnämnden att avveckla ASIH.

Patienter får nya vårdplaner

De patienter som idag är inskrivna i ASIH kommer att få nya, individuella vårdplaner för fortsatt vård. Vårdplanen upprättar patienten tillsammans med ansvarig ASIH-läkare.

Fortsatt behov av sjuksköterskor

De sjuksköterskor som idag arbetar med ASIH kommer att kunna fortsätta arbeta som sjuksköterskor inom Mölndals stad, då det finns vakanser inom organisationen.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-09-02 13.55