Mio Saba Sjösten är tf stadsdirektör

Socialchef Mio Saba Sjösten har under onsdagen utsetts till tillförordnad stadsdirektör av kommunstyrelsens ordförande. Hon börjar sitt nya uppdrag omgående.

– Jag är glad över att kommit överens om att utse en tillförordnad stadsdirektör för att säkerställa att verksamheterna flyter på, säger Kristian Vramsten, kommunstyrelsens ordförande. Nu ska vi tillsammans, politiker och tjänstepersoner, jobba vidare för att skapa förutsättningar för den nya strategiska inriktningen och ha en ökad dialog. Detta är ett första steg i processen att komma vidare med nya inriktningen.

Mio Saba Sjösten har varit i Mölndal sedan 2010, de senaste sju åren som förvaltningschef för social- och arbetsmarknadsförvaltningen.
– Jag känner ett stort ansvar och är väldigt ödmjuk inför uppgiften. Jag ska på bästa möjliga sätt under denna tid leda stadens ledningsgrupp i samverkan med politiken, säger hon.

Den politiska ledningen har presenterat den nya strategiska inriktningen på kort och lång sikt:

  • Tätare och bredare dialog och nya samarbetsvägar mellan politik och tjänstepersoner samt kommunalråd och stadsdirektör.
  • Tydliggöra gränsdragningar och balans mellan politik och tjänstepersoner gällande ”vad”- och ”hur-”frågor.
  • Översyn av bolagsstyrningen avseende exempelvis kommunikation mellan bolagen.
  • Se över den finansiella styrningen med speciellt fokus på långsiktiga investeringar.

Rekrytering av ordinarie stadsdirektör sätts igång inom kort.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-09-04 14.00