Dags för årets enkät om socialtjänsten

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Mölndal deltar återigen i den stora, årliga brukarundersökning som genomförs i Sverige på några av socialtjänstens ansvarsområden. Syftet är att ta reda på vad de som tar del av insatser och stöd inom dessa områden tycker, och tanken är att resultatet ska bidra till förbättringar av verksamheten.

"Vad tycker du om socialtjänsten?". Så lyder rubriken på den nationella undersökning som Mölndal deltar i. Denna gång samlas svaren in digitalt.

"Hur stor förståelse visar socialsekreteraren för din situation?" och "Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen du får av socialsekreteraren?". Så lyder två av de åtta frågor som ställs i den årliga nationella brukarundersökning som berör några av socialtjänstens områden.

"Viktigt att enskilda känner sig väl bemötta"

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Mölndal deltar för fjärde gången i denna undersökning i syfte att för att få veta vad brukare och klienter tycker om verksamheten.

– Det är viktigt att enskilda upplever att de får insatser av god kvalitet och att de känner sig väl bemötta och delaktiga i kontakten med oss, säger Ulrika Claesson, socialt ansvarig samordnare (SAS) på förvaltningen.

– Brukarenkäten är ett av de verktyg som vi använder för att få veta mer om hur enskilda upplever kontakten med social- och arbetsmarknadsförvaltningen och vår verksamhet. Den informationen behövs för att vi ska kunna göra nödvändiga förändringar.

16 september-18 oktober

I Mölndal genomförs undersökningen under perioden 16 september-18 oktober. De som får möjlighet att svara på enkäten är brukare inom ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevård och social barn- och ungdomsvård (dock inte familjerätt).

Möjlighet till jämförelser

Eftersom enkäten genomförs i kommuner runtom i landet kan Mölndals resultat jämföras med hur det ser ut i andra svenska kommuner. Dessutom är kommunernas samlade resultatet värdefullt för de som arbetar på nationell nivå, i deras fortsatta arbete med att stötta kommunerna.

Kontakt

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Södra Ågatan 4 A-B
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 85 82 fax
socialarbetsmarknad@molndal.se

Receptionens öppettider
Obs! Ändrad stängningstid på torsdagar under sommaren.
måndag 08.00-16.00
tisdag      08.00-16.00
onsdag   08.00-16.00
torsdag 08.00-16.00
fredag 08.00-14.30

Telefontider
Se receptionens öppettider. Dessutom kan du alltid ringa till social- och arbetsmarknadsförvaltningen 30 minuter efter att receptionen har stängt.

Akuta situationer (när receptionen är stängd)
Om du själv eller någon annan är i akut behov av hjälp med något inom socialtjänstens ansvarsområde utanför kontorstid, kontakta socialjouren:
031-365 87 00

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-09-19 16.23