Förändrade villkor för seniorkort i Mölndal

Åldersgränsen för seniorkort i Mölndal ändras efter beslut i kommunfullmäktige. Från och med 1 januari 2020 får alla som är 75 år och äldre och som är folkbokförda i Mölndals kommun resa med seniorkort. Samtidigt utökas korten till att gälla dygnet runt.

Från och med 1 januari 2020 får alla som är 75 år och äldre resa med seniorkort. Seniorkortet kommer då även utökas till att gälla dygnet runt istället för enbart lågtrafik, det efter ett politiskt beslut i kommunfullmäktige.

Mölndals stad kommer även att påbörja en dialog med Västtrafik, i samband med översynen av den nya zonindelningen, för att på sikt få till fler och mer flexibla lösningar för seniorresor.

Det gäller för dig 65-74 år

Du kommer inte längre kunna resa gratis inom Mölndal. Seniorbiljetten på ditt kort kommer att sluta gälla den 1 januari 2020, från och med detta datum behöver du alltså köpa en annan biljett för resor med kollektivtrafiken inom Mölndals kommunzon.

Har du en kontoladdning eller andra biljetter laddade på ditt seniorkort kommer de fortfarande att fungera. Västtrafik informerar att vissa kortläsare kommer visa meddelandet spärrad produkt efter att seniorbiljetten spärrats, även om du har en annan biljett på kortet. Det betyder inte att din andra biljett inte är giltig, föraren kan se vad som finns på kortet. Om du vill kan du kostnadsfritt flytta biljetten till ett annat kort i en Västtrafikbutik.

Det gäller för dig som är 75 år eller äldre

Du som är 75 år eller äldre kommer kunna resa dygnet runt inom Mölndal från och med 1 januari 2020. (Jämfört med 8.30-15 och 18-06 som det är idag).

Du fortsätter resa med ditt nuvarande seniorkort, som automatiskt får den nya giltigheten dygnet runt, du behöver inte göra något.

Du som fyller 75 efter 1 januari kommer att få brev med erbjudande om ett seniorkort.

Bakgrund

Förändringen av seniorkorten beslutades av kommunfullmäktige i juni 2019 när utgiftstak för kommande år fastslogs. Seniorkort erbjuds i Mölndal sedan 2015 och åldersgränsen ändras från 2020.

Du som är mellan 65 och 74 år får i oktober ett brev med information om förändringen för ditt kort. Du som är 75 år eller äldre får ett vykort med information om den utökade giltigheten.

Vanliga frågor och svar

Varför ändras villkoren?
Det är ett politiskt beslut fattat av Mölndals kommunfullmäktige. Diarienummer KS195/19, § 101. Se protokollet med bilagor.

När togs beslutet?
Beslutet togs den 19 juni av kommunfullmäktige då de fattade beslut om de olika nämndernas utgiftstak och verksamhetsförändringar. Se protokollet med bilagor.

Vilka röstade för detta beslut?
Protokollet från kommunfullmäktige finns på molndal.se och är tillgängligt för alla att läsa. Där finns också alla partiers förslag till beslut. Se protokollet med bilagor.

Varför kan ni inte ha kortet från t.ex. pensionsåldern 67 eller 70 i alla fall?
Mölndal köper biljetten seniorkort av Västtrafik. De erbjuder tre varianter:

  • 65+ lågtrafik (kl 08.30-15 och 18-06)
  • 65+ dygnet runt
  • 75+ dygnet runt

Det är inte möjligt att ha andra åldersgränser i dagsläget.

Varför gäller inte seniorkortet ändå till Göteborg, jag åker ofta dit?

Seniorkortet gäller för den kommun som man är skriven i. I samband med att Västtrafiks biljettzoner ändras 2020 kommer troligtvis även seniorkortet att få nya områden.

Mölndals stad kommer påbörja en dialog med Västtrafik om mer flexibla lösningar för seniorresor i samband med ändringen av biljettzonerna.

Varför har jag inte fått information om förändringen?
Alla registrerade seniorkortskunder får information via post i början av oktober. Om du inte får utskicket kan det t.ex. bero på att det kommit bort på posten eller att ditt seniorkort inte är registrerat (i så fall kan vi inte nå dig). Om du beställer ditt seniorkort i slutet av september eller senare så kommer du inte med i informationsutskicket. Då får du istället informationen i det följebrev som kommer med ditt seniorkort. Information finns även på Västtrafiks och Mölndals stads hemsidor.

Jag är 65-74 år, vad händer med mitt seniorkort?
1 januari 2020 kommer din seniorbiljett att spärras och du kan inte längre resa med den. Om du har en annan biljett eller kontoladdning på kortet så kan du fortsätta resa med den, men det kommer stå ”spärrad produkt” på vissa kortläsare. Det är inte samma sak som att kortet är spärrat, föraren kan se vad som finns på kortet och skriva ut ett giltighetskvitto. Om du har en annan biljett på seniorkortet så kan du kostnadsfritt flytta den till ett vanligt Västtrafikkort i en Västtrafikbutik.

Jag är 65 år och bor i Mölndal, varför har jag inte fått något seniorkortserbjudande?
Åldersgränsen från och med 1 januari 2020 är 75 år. Det sista erbjudandet utifrån åldersvillkoret 65 år skickas 30 september, till dem som fyller 65 år i november (vi skickar inte erbjudande till kunder som kommer få använda seniorkort mindre än en månad innan de nya villkoren börjar gälla). Från och med utskicket 28 oktober skickas seniorkortserbjudandet alltså enligt det nya åldersvillkoret 75 år.

Jag är 74 år men fyller 75 år i januari 2020, hur blir det för mig?
Din nuvarande seniorbiljett kommer att spärras, men du får erbjudande om att beställa ett nytt seniorkort i god tid före din 75-års dag. Ditt nya kort kommer ha en seniorbiljett som är giltig dygnet runt. Har du kontoladdning eller annan biljett på ditt gamla seniorkort så kan du kostnadsfritt flytta den till ditt nya seniorkort i en Västtrafikbutik.

Jag är 75 år, stämmer det att jag får resa dygnet runt? Behöver jag göra något?
Från och med 1 januari 2020 kommer ditt seniorkort att gälla dygnet runt. Du behöver inte byta ut ditt kort, din biljett uppdateras automatiskt till den nya giltigheten och du fortsätter resa med samma kort som tidigare.

Varför står det ”spärrad produkt” när jag visar mitt kort mot kortläsaren?
När seniorbiljetten har spärrats kommer det att stå ”spärrad produkt” när kortet visas för vissa kortläsare. Det är inte samma sak som att kortet är spärrat, du kan fortfarande resa med andra biljetter som finns på kortet. Föraren kan se vad som finns på kortet och skriva ut ett giltighetskvitto med kortets innehåll. Om du har en annan biljett på seniorkortet så kan du kostnadsfritt flytta den till ett vanligt Västtrafikkort i en Västtrafikbutik.

Frågor och synpunkter

Synpunkter på förändringen kan du framföra genom att:

Du kan också se de vanligaste frågorna genom att klicka på plustecknet ovan så får förhoppningsvis svar på din fråga.

Västtrafiks information om seniorkort


Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-09-01 15.02