Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Ny taxa för hemtjänst och trygghetslarm

Från och med 1 november 2019 införs en ny taxa för dig som har hemtjänst och trygghetslarm. Beslutet fattades i kommunfullmäktige den 12 december 2018.

Betala för utförd tid

I hemtjänsten införs en så kallad timtaxa från och med 1 november. Timtaxan innebär att du som idag har hemtjänstinsatser betalar för den faktiska tiden som hemtjänsten har hjälpt dig.

Tiden registreras

Personalen från hemtjänsten registrerar in sig via mobiltelefonen varje gång de påbörjar en insats hos dig. När de är färdiga med sitt arbete registrerar de ut sig på samma sätt. Det är tiden mellan in- och utregistrering som du betalar för. Timtaxan avser både omvårdnads- och serviceinsatser.

Ny taxa för trygghetslarm

Taxan för trygghetslarm höjs från 188 kronor till 251 kronor per månad från och med den 1 november.

Individuell avgift som varierar

Den avgift du betalar för hemtjänst och trygghetslarm är individuell och baseras på ditt avgiftsutrymme, om du valt att lämna in dina inkomstuppgifter. Timtaxan innebär att din avgift kan variera från månad till månad beroende på hur lång tid hemtjänsten varit hos dig.

Oavsett vad du har för avgiftsutrymme, eller hur lång tid hemtjänstens insatser tagit, behöver du aldrig betala mer än 2019 års maxtaxa som är 2 089 kronor per månad.

Avgiften justeras automatiskt

Din avgift justeras automatiskt enligt de nya villkoren. Du behöver inte göra någonting. Första fakturan med den nya taxan kommer i december 2019.

Frågor och svar om avgifter

Du kan läsa mer om vilka taxor och avgifter som gäller i broschyren Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättningPDF. Besök gärna sidan med vanliga frågor om avgifter. Där finns också information om vart du kan vända dig med frågor.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-11-07 07.06