Fortsatt utredning av Streteredsbadet

Kultur- och fritidsnämnden har gett i uppdrag åt förvaltningens tjänstemän att utreda om Mölndals stad kan ta över driften av Streteredsbadet. Det beslutet fattade nämnden på sitt möte den 17 oktober.

Streteredsbadet i Kållered är en mindre badanläggning som drivs av Mölndals allmänna simsällskap, MASS. MASS hyr i dagsläget Streteredsbadet av Mölndals stad via sitt eget företag MASS Friskvårdsaktiebolag (MFAB) som inte är vinstdrivande. MASS ansökte i slutet av förra året om hyresreduktion för Streteredsbadet. Mölndals stad gav föreningen anstånd med hyra första kvartalet 2019 och tillsatte en utredning om Streteredsbadets framtida drift, verksamhet och hyresnivå.

Inom ramen för den utredningen har Mölndals stad och MASS haft en pågående dialog under sommar och höst. Nu har MASS tackat nej till stadens förslag på reviderat verksamhets- och hyresavtal. Det är efter MASS besked som kultur- och fritidsnämnden nu vill utreda möjligheten att driva Streteredsbadet i egen regi.

- I den situation vi har nu med mindre bassängyta eftersom Åbybadet stänger, så ser vi det som extra viktigt att fortsätta driva Streteredsbadet, säger Glenn Grimhage (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Nu jobbar kultur- och fritidsförvaltningen vidare med att undersöka formerna för Streteredsbadets drift framöver.

- Det finns många frågor att besvara just nu, vi hoppas att utredningen kan ge oss fler svar i början av nästa år, säger Glenn Grimhage. Ambitionen är även att det inte ska behöva bli något glapp för huvuddelen av driften vid Streteredsbadet.

Kontakt

Mats Nygaard
Avdelningschef, förening och idrott
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 44
mats.nygaard@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-10-22 16.55