Jourhem för barn och ungdomar sökes

Nu behövs nya jourhem som med kort varsel och för en begränsad tid kan ta emot barn och ungdomar som befinner sig i en akut situation.

När ett barn eller en ungdom inte kan bo kvar hemma får hen komma till ett jourhem. Det är alltså en tillfällig lösning.

Just nu söker Mölndals stad nya jourhem.

För att kunna bli jourhem behöver ni ha tid och engagemang. Ni behöver kunna erbjuda en trygg miljö i ert hem. Det krävs att en vuxen är hemma på heltid, att barnet får ett eget rum och att ni bor i, eller i närheten av, Mölndal.

Ersättning i form av arvode utgår till jourhemmet oavsett om det för tillfället finns ett ett barn placerat där eller inte. Vid en placering får jourhemmet även ersättning för barnets kostnader. Mölndals stad ger utbildning, handledning och stöd i uppdraget.

Familjehem sökes också kontinuerligt.

Varmt välkomna att höra av er!

Kontakt

Familjehemssekreterarna
Södra Ågatan 4 B
Mölndals stad
431 82 Mölndal
Tel: 031-315 10 00
familjehem@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-10-25 09.29