Unga mer drogliberala

Ungas syn på droger har förändrats och blivit mer liberal. 4 av 10 ungdomar ser inga allvarliga risker med att röka marijuana eller hasch varje helg.

- I Mölndal kan vi se att fler unga är omedvetna om riskerna med droger, alkohol och tobak jämfört med tidigare undersökningar, säger folkhälsosamordnaren Jessica Dahlström. Det visar Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN) drogvanesundersökning som genomfördes under våren 2019. I undersökningen har ungdomar svarat på frågor om användning av droger och attityder till bland annat narkotika, alkohol och tobak.

Andelen ungdomar som varken har provat hasch eller marijuana ökar. Samtidigt svarar 1 av 5 unga att de inte tror att det finns några risker med att prova drogerna vid något enstaka tillfälle. 2016 visade samma undersökning att 3 av 10 ungdomar inte såg några allvarliga risker med att återkommande röka marijuana eller hasch. Även den siffran har idag ökat. 4 av 10 ungdomar i Mölndal tror inte att användande av marijuana eller hasch varje helg innebär skada varken fysiskt eller på annat sätt.

- Unga möts idag av en positiv attityd gentemot alkohol och droger via influensers, podcasts, sociala medier och filmer. Trots att det är vetenskapligt bevisat att droger är skadligt så syns ofta inte konsekvenserna förrän senare i livet, säger Jessica Dahlström. Det gäller därför att arbeta förebyggande och förändra ungdomars attityder och det gör vi i Mölndal bland annat genom projektet Machofabriken. Projektet pågår på alla högstadieskolor och målet är en ökad jämställdhet och förebyggande arbete mot våld, med fokus på sociala normer.

Enligt enkäten ökar också andelen ungdomar som är missnöjda med sig själva.

- Det är främst unga tjejer som inte är nöjda med sig själva. Missnöjet är en viktig faktor att ta hänsyn till för att förstå ungas mående och kunna förebygga psykisk ohälsa, Jessica Dahlström.

Just nu pågår ett projekt för att förbygga psykisk ohälsa bland unga i Mölndal. Genom fokusgrupper och samtal arbetar projektet ”Tjejers beställning Mölndal” för att stärka den psykiska hälsan för tjejer och icke binära mellan 13-26 år.

Drogvaneundersökningen visar också att användandet av snus ökar bland både tjejer och killar på gymnasiet.

Drogvaneundersökning MölndalWord

Drogvaneundersökning Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Jessica Dahlström
Folkhälsosamordnare
Kultur- och fritidsförvaltningen
0721-88 53 37
jessica.dahlstrom@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-11-27 14.30