Brottsofferjouren stöttar Mölndalsbor

Den som blivit utsatt för ett brott kan behöva stöd. Mölndals stad har nu ett treårigt avtal med Brottsofferjouren som ger medmänskligt stöd till den som blivit utsatt för brott. Även den som blivit vittne till ett brott och den som är anhörig till en brottsutsatt person eller till en gärningsperson kan få stöd.

Bengt Odeholm och Yvonne Wennerström från Brottsofferjouren Storgöteborg är nöjda med det nya treåriga avtalet med Mölndals stad.

”Stöd som ger kraft” – det är Brottsofferjourens devis. Brottsofferjouren ger medmänskligt stöd till den som blivit utsatt för ett brott och genom Mölndals stads avtal med Brottsofferjouren kan Mölndalsbor vända sig hit.

Information om hur rättsprocessen går till, råd och vägledning i en svår situation, hjälp att söka ersättning samt stöd inför, under och efter förhandling – allt detta är exempel på vad Brottsofferjouren kan hjälpa till med.

Polisanmälan inget krav

Den som blivit utsatt för ett brott hamnar ofta i ett kaos. Brottsofferjourens stöd handlar många gånger om att hjälpa till med att bena ut, prioritera och strukturera upp i kaoset. Ibland handlar det om att få bolla tankar och frågor inför eventuellt beslut om att polisanmäla.

– Många tror att man först måste göra en polisanmälan och att man därefter kan kontakta Brottsofferjouren. Men polisanmälan är inget måste för att få stöd av oss. Därför är det viktigt att upplysa om att man kan ringa till Brottsofferjouren oavsett om man har polisanmält eller inte.

Det berättar Yvonne Wennerström, samordnare på Brottsofferjouren Storgöteborg. Hon är en av tre anställda i Brottsofferjouren Storgöteborg, vars verksamhet till största delen utgörs av ideellt arbete som utförs av volontärer.

Stöd till vittnen och målsäganden i tingsrätten

En av Yvonnes två anställda kollegor jobbar som vittnesstödssamordnare och har sin arbetsplats på Tingsrätten i Göteborg. Där, på plats i samband med rättegång, erbjuder Brottsofferjourens volontärer stöd till vittnen och målsäganden. Många som kommer till en rättegång vet mycket lite om hur en rättegång går till och blir tacksamma när de får veta att de kan få stöd av Brottsofferjouren.

Ingår i socialtjänstens uppdrag

Det ingår i den kommunala socialtjänstens lagstadgade uppdrag att se till att brottsutsatta har möjlighet att få stöd och här i Mölndal uppfylls detta genom det treåriga avtal med Brottsofferjouren som trädde i kraft den 1 juli i år.

Tidigare har Brottsofferjouren fått socialt föreningsbidrag från Mölndals stad. Med det nya avtalet blir samarbetet mer långsiktigt eftersom det är på tre år istället för ett. Avtalet innebär också högre krav på uppföljning. Man kommer exempelvis att titta på ifall det blir fler Mölndalsbor som kontaktar Brottsofferjouren jämfört med tidigare.

Avtalet mellan social- och arbetsmarknadsförvaltningen och Brottsofferjouren är ett så kallat IOP vilket står för ”idéburet offentligt partnerskap”. Detta är en särskild samverkansmodell som kan tillämpas mellan det offentliga och den idéburna sektorn.

Bättre långsiktighet med det nya avtalet

Den förbättrade ekonomiska stabiliteten som avtalet medför ökar Brottsofferjourens möjlighet att bedriva och utveckla en bra verksamhet som är till nytta i samhället. Bengt Odeholm, som är styrelseledamot i Brottsofferjouren Storgöteborg, berättar att Mölndal är en av flera kommuner i området som organisationen har upprättat liknande avtal med:

– Styrelsen bestämde att vi skulle göra en satsning på att höja nivån, så att Brottsofferjouren blir mer känd och fler personer kan få hjälp samtidigt som vi som organisation kan få mer ekonomisk stabilitet. Förut hade vi föreningsbidrag från flera kommuner, så vi gjorde satsningen på att skriva avtal. Vi började i Partille och när vi hade fått ett bra avtal som både vi och kommunen var nöjda med, tog vi kontakt med er här i Mölndal. Vi tog även kontakt med Härryda, och nu har vi avtal med alla dessa tre kommuner.

Volontärerna får utbildning

Omkring trettio personer är ideellt engagerade i Brottsofferjouren Storgöteborg. Alla blivande volontärer genomgår en utbildning och måste godkännas av styrelsen innan de får börja jobba åt Brottsofferjouren. Viktiga delar i utbildningen är att träffa psykolog, åklagare, polis och socialtjänst samt att lära sig hur rättsprocessen ser ut och hur en rättegång går till.

Yvonne Wennerström betonar att Brottsofferjouren finns till för alla och att det kan handla om vilket brott som helst:

– Brottsofferjouren finns till för alla brottsutsatta invånare i kommunen och man kan vända sig till oss vid alla typer av brott. Om du är tveksam är det bättre att ringa en gång för mycket än en gång för lite!

Hon hoppas att kännedomen om Brottsofferjouren ska öka här i Mölndal:

– Vi vill att så många som möjligt ska känna till denna möjlighet till stöd.

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-11-27 14.49