Beslut om motorcrossbana i Mölndal

Miljönämnden har vid sammanträdet den 22 oktober beslutat att MK Pionjär får bedriva motorcrossverksamhet på fastigheten Forsåker 1:176, Mölndals stad, diarienummer MN 54-2019. 

Beslutet finns att läsa på Mölndal stads webbplats.

Om du vill överklaga

Om du vill överklaga beslutet så kan du göra det senast den 11 december 2019. Överklagan skickas till Miljöförvaltningen, 431 82 Mölndal eller till miljo@molndal.se

Av överklagan ska det framgå:

  • vilket beslut du överklagar
  • varför du tycker att beslutet ska ändras
  • vem som överklagar (namn, adress, mejladress, telefonnummer)

Övrigt

För att MK Pionjär ska kunna börja anlägga och köra på banorna behöver de bygglov från byggnadsnämnden samt ett arrendeavtal från markägaren, Mölndals stad, som beslutas av plan- och exploateringsutskottet.

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-09-23 07.29