Fokus på välfärden i budget 2020

På onsdagens kommunstyrelsemöte togs beslut om GrönBlå Samverkans förslag om budget 2020. I förslaget finns bland annat satsningar på förskolor och grundskolor och förslaget bygger på den höjning av kommunalskatten som beslutades av fullmäktige i juni.

Bild på GrönBlå Samverkan

Bild på GrönBlå samverkan, från vänster: Marcus Claesson (L), Kristian Vramsten (M), Merjem Maslo (M), Adam F Laurén (KD), Ingemar Johansson (C). Inklippt: Jennie Rodin (MP).

Utöver satsningar på förskola och skola så förstärks även socialtjänsten med fler familjebehandlare och utredare för barnavården. Pengar sätts av till fler LSS-boenden inom vård och omsorg och ökade måltidskostnader kompenseras.

I budgeten för 2020 stärker vi förskolor och grundskolor med 65 mnkr. Vi sätter även ett särskilt fokus på mindre barn- och elevgrupper, fler lärarassistenter, stärkt elevhälsa och måltider, säger Kristian Vramsten (M), kommunstyrelsens ordförande.

Fler fokusområden under 2020

  • Kontaktcenter Mölndal startas för att ge invånare ökad service och tillgänglighet.
  • Arbetet med ökad digitalisering fortsätter.
  • Arbetet för hållbar miljö fortsätter genom bland annat utbyggd fjärrvärme.
  • Hösten 2020 ingår Mölndal i Göteborgs kollektivtrafikzon med Västtrafiks elbussar.
  • Utredningarna för fler tåg via Mölndal, Kållered och Lindome fortsätter.
  • En solcellspark på övertäckta Kikåstippen planeras.
  • Resurser tilldelas till Åby Arenastad för ny simhall och nya/fler omklädningsrum för utesporter.
  • Satsningar görs också för ridsporten, fritidsbank och trygghetsvärdar.

Beslut i kommunfullmäktige i november

Budgeten debatteras i kommunfullmäktige den 20 november och då tas även det slutgiltiga beslutet om budget 2020 och plan 2021-2022.

Kontakt

Eveline Stomvall
Ekonomichef
031-315 12 81
eveline.stomvall@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-10-30 15.22