Utökad vildsvinsjakt i Balltorp

I mitten av september tog Mölndals stad emot en namninsamling från boende i Balltorp med anledning av vildsvinsproblematik i området. Mölndals stad har därefter bland annat uppmanat jaktlag att intensifiera jakten.

Vildsvinsstammen ökar och djuren bökar upp trädgårdar och tomter. De problem med vildsvin som just nu finns i Balltorpsområdet är inte unikt för Mölndal utan liknande problem finns på ett flertal platser i landet. Genom gemensamma insatser kan vi motverka att djuren kommer för nära.

Vad gör Mölndals stad åt problemet?

Staden för en nära dialog med de jaktlag som jagar på stadens marker. Jaktlagen har uppmanats att intensifiera jakterna. Under november och december planeras två större jakttillfällen då i stort sett alla jakträttsinnehavare från Spårhagavägen upp till Söderleden kommer att delta. Jaktfrågan är dock komplicerad eftersom vildsvin många gånger befinner sig nära bostadsområden vilket innebär stora svårigheter att bedriva en säker jakt. Där jakt inte är möjlig försöker jägarna istället med hjälp av hundar driva ut vildsvinen till sådana platser där det är möjligt att skjuta.

För att underlätta en effektiv och säker jakt på vildsvin röjer staden undan vass och annan tät vegetation i närheten av bebyggelse och vägar. Enligt uppgifter från jaktlagen så är det just denna typ av områden som vildsvinen gärna söker sig till under dagtid.

Vad kan du göra?

Vildsvin söker sig till områden där det finns mat. För att motverka djuren handlar det om att skapa miljöer som vildsvinen inte trivs i.

  • Hålla rent vid sopor och kompost. Ha gärna slutna sopkärl.
  • Ta bort fågelmat
  • Plocka bort fallfrukt
  • Prata högljutt och väsnas när ni är ute
  • Sätta upp stängsel

 

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad