Omklädningsrum till Lilla Åbybadet på plats

Idag kom de första modulerna för omklädningsrummen till Lilla Åbybadet. Under veckan anländer resterande moduler som kommer att inrymma omklädningsrum, reception och administration. Lilla Åbybadet planeras öppna i början av 2020.

Färdigställer byggnaden under de kommande månaderna

Efter att modulerna är på plats kommer vi att påbörja byggnation av de slussar som behövs mellan byggnadens två olika delar. Vi kommer att bygga trappor och ramper till entrén och till utrymningsdörrar. Parallellt fortsätter vi arbetet med att färdigställa byggnaden invändigt med diverse installationer, golvuppbyggnad och badvaktsbås. Se gärna en planskiss över byggnaden Pdf, 46.6 kB..

Vi hyr moduler och återbrukar omklädningsskåp

Omklädningsrummen består av moduler som vi bygger ihop på plats. Ytorna som kommer att användas till omklädning, reception och administration består av 15 moduler. Omklädningsskåpen som kommer att användas i Lilla Åbybadet finns idag i Åbybadet och flyttas över i december. Utöver omklädningsrum för damer respektive herrar så kommer det även finnas ett flexibelt omklädningsrum. Det används av dig som av olika skäl inte kan eller vill byta om med andra människor.

Bakgrund

Lilla Åbybadet, som ligger mitt emot Åbybadet, öppnar i början av 2020 och kommer att fungera som en provisorisk badanläggning under byggtiden av nytt Åbybad. Lilla Åbybadet är en liten badanläggning för simskola och föreningsverksamhet. Allmänheten är också välkommen för motionssim i begränsad omfattning. Slutgiltigt beslut om finansiering av Nya Åbybadet väntas när kommunfullmäktige sammanträder den 20 november 2019.

Relaterad information

Lilla Åbybadet börjar ta form

Kontakt

Ludwig Nöjd
Projektledare
Fastighetsavdelningen
0707-25 81 17
ludwig.nojd@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad