Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Extra satsning på aktiviteter för äldre

Under hösten har förberedelser pågått om hur utbudet av aktiviteter på våra äldreboenden kan utvecklas. Efter årsskiftet ska ett nytt koncept presenteras.

Agneta Mellbin Olsson, aktivitetscoach, och Lotta Malm, chef förebyggande enheten

Förbättrat utbud av aktiviteter

Vård- och omsorgsnämnden beslutade i våras att avsätta pengar till att förstärka äldreomsorgen.

Resultatet av förra årets brukarundersökning visade att brukarna inte är nöjda med de aktiviteter som erbjuds på våra äldreboenden. Vård- och omsorgsförvaltningen valde därför att satsa pengarna på ett utökat utbud av aktiviteter.

Meningsfull vardag och anpassade aktiviteter

Ett av målen för området äldreboende är att ge alla brukare en ”meningsfull vardag och individuellt anpassade aktiviteter”.

För att uppnå detta mål ska den förebyggande enheten inom vård- och omsorgsförvaltningen förstärkas med ett team som kommer att samarbeta med personalen på respektive äldreboende.

Vi har valt att benämna de anställda i teamet för aktivitetscoacher, eftersom de kommer att ha en stödjande och vägledande roll gentemot personalen på äldreboendet, säger Lotta Malm, chef förebyggande enheten.

Centralt stöd

Det är personalen på respektive äldreboende som till största delen kommer att hålla i de aktiviteter som erbjuds, både de gemensamma och individuella. Men de kommer att ha ett centralt stöd från teamet på förebyggande enheten.

Jag har träffat cheferna på alla äldreboende för att arbeta fram en plan för hur vi i teamet ska arbeta tillsammans med personalen för att erbjuda aktiviteter utifrån behov och önskemål från de boende, säger Lotta.

Hälsofrämjande aktiviteter

Förebyggande enheten i vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med hälsofrämjande aktiviteter, som till exempel volontärverksamheten, anhörigkonsulenter och stadens Träffpunkter. De aktiviteter som kommer att erbjudas på äldreboenden efter årsskiftet ska utgå ifrån det hälsofrämjande perspektivet.

Aktiviteter kan vara så många olika saker. Alltifrån den lilla, individuella aktiviteten, till stora gemensamma. En aktivitet ska vara något att se fram emot. Den ska kännas meningsfull, stimulerande och stärkande för individen, säger Agneta Mellbin Olsson, aktivitetscoach.

Kick-off och uppstart

Den 12 december är ombud från samtliga äldreboenden inbjudna till en kick-off för att få inspiration och träffa de nya aktivitetscoacherna. Planen är att starta upp i början av nästa år. Satsningen kommer att utvärderas internt till sommaren 2020 och i den årliga brukarundersökningen.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-11-07 12.23